кредити готівкою рівне

table
Profi Credit Превеждането на пари по банкова сметка на кредитоискателя също се случва до няколко минути. Забавяния са възможни като те се обуславят от условията за обработка и трансфер на суми от различните банки. Фирми като Vivus изпозлват най-бързите възможни канали за трансфер на суми. Все пак нужното време за да се появят парите в сметката на клиента е около 2 часа като това е чисто технически максимален срок. Причината този случай да ме заинтригува толкова е че едно и също се повтаря от ръководители на дирекции агенции и министерства без да са официални данни от техните ведомства или да са проверени. Едните цитират други които цитират трети които са го дочули от някъде. Така една видимо грешна информация бива превръщана в официална статистика в ръцете на безкритични медии и жадни за лоши новини зрители. Подобен ефект е добре документиран във Wikipedia където научни трудове цитират грешна информация във wiki. След това страницата бива променяна за да посочва научния труд като източник. Получава се затворен кръг който затвърждава грешките. Но господин Димитров! Не се отказвайте от евентуалната възможност да защитите правата си в съда и да получите (евентуално) справедливо морално и материално обезщетение! Ето аз днес имам да получавам от така наричащия се Институт за български език доста пари (меко казано) – писал съм тук за това – има публикации в печата и пр. И наглите закононарушители днес СЕ ГЪРЧАТ в невъзможността да ми платят! И колкото повече се гърчат толкова по-горчива става чашата на ВЪЗМЕЗДИЕТО която те ще трябва да изпият докрай! А тук въобще не включвам възмездието което се свежда до тяхното постепенно осмисляне на собственото им АБСОЛЮТНО НИЩОЖЕСТВО – и в науката и в областта наричана морал. При този казус ще трябва да се има предвид обаче един тънък момент а именно че по закон /Наредбата за дейността на заложните къщи и ЗЗД / заложната къща не става собственик на продаваната вещ а я продава от от името на собственикът и който я е заложил. Та до колко ще има активна процесуална легитимация ответника- заложна къща е леко спорно още повече че няма съдебна практика по въпроса. По-логично би било да се търси конституиране като граждански ищец в наказателното производство срещу крадеца на телефона. Но пък нищо не пречи да се пробва и с чл. 55 ЗЗД на мен лично ще ми е интересно как ще се развие казуса. Същевременно с преференцията която ползвате в този случай ГПР /Годишният процент на разходите/ на потребителския кредит се доближава плътно до този на ипотечен кредит и сума до 20000лв. е реално постижима без да се ползва обезпечение. Ако липсва обаче някое от горепосочените условия изборът става по-сложен. Губят се някои от предимствата на потребителския кредит за сметка на недостатъците: висок ГПР; по-малък максимален размер на кредита; необходимост от поръчители отговарящи на всички условия на банката; по-кратки максимални срокове на банките следователно по-високи погасителни вноски и по-трудно изпълнение на изискването за кредитоспособност.