кредити готівкою вінниця

table
Бързи Кредити Без Поръчител Кредитът до заплата е разновидност на бързия кредит и спада към микрокредитирането. Този тип заем е доста популярен в големите градове в развитите страни като напоследък добива значителна популярност и в България. При предоставяне на кредит за придобиване на стоки или услуги задълженията на потребителя възникват от момента на доставяне на стоката или предоставяне на услугата. Продавачът на стоката или доставчикът на услугата не е длъжен да достави стоката или да предостави услугата на потребителя преди да е уведомен от кредитора за предоставянето на кредита и преди изтичането на 14-дневния срок в който потребителят може да се откаже от договора за кредит. Всяко доставяне на стоки или предоставяне на услуги ПРЕДИ изтичането на срока през който потребителят може да се откаже от договора за кредит е за сметка на продавача на стоката или на доставчика на услугата (чл. 27 ал. 4 ЗПК). Компаниите предоставящи заеми до заплата или на вноски са многобройни и конкуренцията в сектора на финансовите услуги е голяма. Положителната страна за потребителите е че фирмите са стимулирани да предлагат все по-нови и атрактивни оферти за да привлекат клиенти. В същото време се създава едно огромно море от информация в което става все по-трудно хората търсещи бързо финансиране да се ориентират. Приеха се няколко промени в Закона за потребителските кредити. Народното събрание прие промени във връзка с максималния размер на ГПР (Годишен процент на разходите) по кредита като разпоредбата гласи че – „Годишният процент на разходите не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута определена с постановление на Министерския съвет на Република България. Относно кога да не теглите бърз кредит – бих ви посъветвал да сте изключително внимателно при каквито и да било заеми в моменти на тежък емоционален афект и стрес. Простата причина е че тогава вероятно няма да бъдете внимателни в това какво подписвате и може да направите беля. Така че ако сте стресиран от някаква криза (здравословна лична друга) и отивате във фирма за бърз кредит или дори банка най-добрата идея е да вземете и още един човек със себе си който също да погледне какво правите и какво подписвате.