кредити в україні

table
Бързи Кредити Именно в такива моменти хората се замислят какви варианти имат пред себе си за да си осигурят нужните пари на заем с които да закърпят положението и да изкарат до следващата заплата. Пари на заем.Ясно и точно.Взимаш 1000 лв и връщаш след 27 седмици 1800.Пресметнато в год. лихва 140%.Ако решиш да погасиш примерно след 18 седмици се оказва че дължиш 500 лв а спестяваш 100 лв лихва.Справедливост отвсякъде.И ако имаш нещо против ти казват:Ами ти си чел договора и си съгласен.Чист и почтен грабеж на нуждаещи се хора по време на криза.И се питам ДЪРЖАВАТА BG къде точно се намира да защити тоя нещастен беден НАРОДЕЦ. Съгласно новата редакция на чл. 5 ал.4 ЗПК текстът на един потребителски договор след да е написан по ясен и разбираем начин като всички елементи на информацията в него и на общите условия се представят с еднакъв по вид формат и размер шрифт – не по-малък от 12. Това означава че използването на дребен шрифт се забранява. Задължително е изготвянето на два екземпляра от договора – по един за всяка от страните по договора. Какво представлява ипотечния кредит? Това е финансов ангажимент към кредитна институция който се обезпечава с ипотека на вече придобит имот или на имота за чието придобиване ще се използва отпускания заем. Възможно е да използвате като обезпечение имот който не е ваша собственост но рисковете при такова дългосрочно задължение са доста големи затова този вариант се използва сравнително рядко. В този случай получаването на кредит е почти невъзможно. Политиката на банките а вече и на небанковите институции да не отпускат заеми на никого който не работи на постоянен трудов договор и не е на работното си място поне от шест месеца. Не вдъхва доверие. И обикновено в такива случаи човек от отчаяние започва да се рови в обяви за заеми да търси подкупни кредитни инспектори и най-често попада на измамници.