кредити в ощадбанку

table
Бързи Кредити Оод Пример: Кредит 15 000 лв 84 месеца х 247.47 лв вноска ОСП 20 787.48 лв 9.8% фиксиран ГЛП 11.52% ГПР при 30 дни до първа вноска такса ангажимент 3.5%. Правото на ползване обаче може да бъде учредено безвъзмездно. Под „безвъзмездно” следва да се има предвид не само че ползвателят няма да плаща на собственика цена за ползването на имота но също така и че няма да заплаща и разноските свързани с ползването на имота като такива за ток вода топлинна енергия а също така и за данъци и други такси за имота както и че няма да застрахова имота и да заплаща застрахователните вноски. Тези възможности са изключително важни за потребителите тъй като само пред държавния съд те могат да получат правосъдие. Конкретно за клиентите на фирмите за бързи кредити те могат да доказват нищожност /невалидност/ на целия договор за кредит по чл. 22 от Закона за потребителския кредит и така да установят че дължат да върнат само главницата без да дължат лихви такси неустойки и други подобни. в ръководствата на СИГМА (проект на ОИСР и ЕС) се споменава че предоставянето на програмно време принципно е в обхвата на директивата но може да възникне необходимост от излъчване за нуждите например на обществената сигурност или защитата на здравето. За целите на превенцията и разкриването на престъпността при граждански извънредни ситуации епидемии и други подобни се налага най-широко и възможно най-бързо информиране – тогава точно може да се предостави програмно време извън реда на директивата. Един добър компромис е да се определи срок и ниво където лесно можете да си позволите плащания а след това да плащате в допълнение (трябва да се уверите че вашата ипотека позволява това преди да го приложите). След това ако изпаднете в трудни времена или трябва намалите плащането си неочаквано можете да спрете да доплащате и това да ви даде някаква глътка въздух.