кредити във франкове

table
Pariteni.bg Изцяло онлайн услуга която не изисква да имате каквито и да било външни гаранти. Ето една възможност за тези които имат финансови проблеми и тези които искат да повишат своите финансови живота искаш ли да се започне нов бизнес или сте в затруднение търси пари за да се реши ??? ние даваме заеми при много нисък лихвен процент ние даваме на всички видове кредити за да помогне на хората изложени на финансово напрежение. Мнозина страдат и се нуждаят от помощ за да се подобри тяхната жизнена състояние много от тях са без работа и се нуждаят от финансова помощ за да започне собствен бизнес много нужда от финансова помощ за да изчистите своите сметки и дългове. Ние сме много спешно в прехвърлянето на кредити на клиенти по целия свят. Това е 100% гаранция компания за заем с висока репутация. Тук е мъдро решение за вас сега. Краткосрочни – такива които се отпускат за срок до една година. Известни са още и като бързи кредити които от своя страна се делят на много подвидове. Тегленето на такива кредити е бързо и лесно но за сметка на това се плаща по-голяма лихва. Повечето кредитни фирми предлагат безлихвен първи бърз кредит за да привлекат нови клиенти. Краткосрочните или бързи кредити се делят на: онлайн кредит до заплата кредит без обезпечение и без поръчител онлайн кредит за ремонт онлайн автокредит бърз бизнес кредит онлайн заем за физически лица бърз ипотечен кредит потребителски кредит срещу лична карта и други. По принцип както и по отменения закон защитата на потребителите по ЗПК не намира приложение към ипотечните кредити – кредити обезпечени с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот като от приложното поле на закона изрично се изключват и кредитите предназначени за придобиване или запазване правото на собственост върху земя или друг недвижими имот включително сграда която е построена или предстои да бъде построена (чл. 4 ал. 1 т. 2 и 3 ЗПК). За този вид договори се прилагат единствено разпоредбите на чл. 5 и 6 ЗПК относно общите изисквания за предоставяне на преддоговорна информация чл. 16-18 ЗПК относно изискванията за оценка кредитоспособността на потребителя и чл. 25 ЗПК относно изискванията към рекламата на потребителски кредит. Ответникът редовно призован се явява лично само в първото съдебно заседание като същия чрез пълномощника си адв.Б. от АК-гр.Кюстендил представя фактури с които е извършено заплащане на част от сумата. Уточнява че между същите страни със същия предмет на спора има образувано и друго гр.дело №1424/2014 год. по описа на РС-гр.Ловеч по което съдът следва да се произнесе с решение. По същество моли съда след като се запознае с прецени представените по делото доказателства да постанови решение с което да отхвърли изцяло исковата претенция като недоказана.