кредити бургас

table
Бързи Заеми От Фератум Колкото и добре да живеем животът обича да ни поднася своите сюрпризи обикновено в най-неподходящите моменти. Точно когато планираме празника на децата така жадуваната почивка с партньора или мечтаната покупка на автомобил често възникват непредвидени обстоятелства които объркват нашите съкровени планове. Това са неочакваните разходи които са на път да сгромолясат добрите ни идеи. Именно в такива ситуации човек има нужда от свежи пари на заем позволяващи му да реализира своите проекти и да излезе безпроблемно от финансовото тресавище. В случай обаче че имотът е придобит на името и на двамата съпрузи претенцията на някой от съпрузите за по-голям дял от имота следва да бъде отхвърлена тъй като дори в действителност част от вещта да е била придобита чрез лични средства на съпруга то с вписването и на другия съпруг като купувач съпрузите са се съгласили че придобиват имота при равни квоти. Разбира се според Наказателния кодекс неизпълнението на съдебно решение е престъпление но едва след изтичане на определен срок от неизплащането. А какво става ако трябва си потърсиш правата по наказателен ред? За проверка дали е бил предвиден съобразно с чл. 399 от ГПК кредит в бюджета Районната прокуратура проведе разследване” по моя случай в продължение на 14 месеца. И излезе с решение че няма достатъчно данни за престъпление”. Сега чакам решение на трета инстанция. Това съобщи председателят на Сдружението за правна помощ на потребителите адвокат Димитър Деков. „Защото част от търговците имаха арбитражни клаузи в техните договори и реално хората бяха възпрепятствани да си съберат лихвите в съда. Като паднаха арбитражните клаузи всички договори които са сключвани до момента и които в по-голяма или в по-малка степен са абсолютно незаконни търговците трябва да върнат това което е надвзето” обясни адвокат Деков. По думите му на практика ако клиент е теглил 1000 лева бърз заем и е върнал на фирмата 3000 лева то търговецът е длъжен да му върне 1 500 лева. Представете си ако се окаже така че вие вече сте определили разходите си за текущия месец установили сте харчовете си а също и парите с които свободно да разполагате и с които да си осигурявате всичко онова от което се нуждаете и изведнъж колата ви се поврежда или някой от уредите ви от най-първа необходимост спре да работи тогава се налага отново да пресмятате всички разходи които ще направите по възстановяване на уреда и така нататък.