кредити без доказване на доход 2016

table
Резултати От Анкета За Ипотечни Кредити Условията ни са сред най-атрактивните на пазара. Всеки български гражданин може да кандидатства за първи кредит в размер до 350 лева за срок до 30 дни. Просто попълни искане за кредит и вземи парите без да ставаш от компютъра! Централният кредитен регистър (ЦКР) е мястото до което се допитват всички банкови или финансови институции преди да одобрят свой клиент за кредит. От там те преценяват дали бъдещ кредитополучател ще бъде изряден платец или потенциално ще създава проблеми. ЦКР се обслужва от БНБ и в него влиза кредитната ви история. Какви кредити сте теглили как сте ги погасявали както и с какви задължения към банки или фирми за бързи кредити сте към момента. В общи линии за да нямате лошо ЦКР просто трябва да плащате навреме погасителните си вноски по кредити които вече имате. Ако в миналото сте се старали да покривате на време кредитите си то проблеми за отпускане на нов кредит поне в това отношение няма да имате. Това е основната причина все повече кредитоискатели да се обръщат към такива фирми когато се налага да решат спешно финансовите си проблеми. Трябва да предвидите и че при тези облекчени условия за бързите кредити се кандидатства за по-малки заеми отколкото бихте могли да вземете от банка или друга институция предоставяща кредити при доказване на доходи и предоставяне на други документи доказващи платежоспособността и надеждността ви като кредитополучател. Също така и срокът на погасяване на кредитите предоставяни от фирмите за бързи кредити е по-кратък. От приемането на Закона за адвокатурата бяха извършени единадесет промени. Те бяха наложени от новите обществени условия и изпълниха изцяло или частично поставените с тях цели. Същевременно новите условия изискват усъвършенстване или допълване на действащата правна уредба. Именно това са причините за внасянето на този законопроект (чл. 28 ал. 2 т. 1 ЗНА). Бойко Василев: Да но на него трябва да се разберем помежду си. Защото ако има един както се казва на английски”spoiler”- един който разваля играта другите всички ще… Аз противно на всички мнения не смятам че обществените медии губят от това че не ги съобщават. Също не смятам тези медии които съобщават за нарушители за някакви зли хора. Пак казвам – става въпрос за това какъв модел ще изберем. Но да го изберем всички заедно но нека да го дебатираме и да го спазваме. Имат и тази и онази логика.