кредити без доказване на доход и без поръчител

table
Бърз Кредит Кредитирането е сред най-актуалните теми в страната през последната година. Освен традиционните банки в пазара навлизат голям брой малки финансови институции и това изправя както потребителите така и собствениците на малки фирми пред не лек избор на финансов партньор. С Великов не съм разговарял никога макар че аз и Академическият съвет многократно сме настоявали за среща с него. Аз съм единственият ректор в страната който при избора си не бе подкрепен от някоя партия. Това вероятно е притеснило партиите и самия депутат. Докато съм ректор ще се старая никакви партии да не яхат университета каза той. Според него битката започнала когато ВТУ настанил един от филиалите си в сградата на НБУ. Годишният процент на разходите обозначава и обхваща всички лихви по кредита такси и комисионни които се отнасят към кредита и е базиран на формула предвидена от закона в ЗПК. Разходите които не са включени в ГПР са тези които потребителят заплаща при неизпълнение на задълженията си по договора за бърз кредит който е сключил с небанкованата финансова институция. Тези разходи могат да бъдат съдебни или разходи за принудително събиране на кредита; разходи различни от покупната цена на стоката или услугата финансирана със заема които потребителят дължи независимо дали плащането се извършва в брой или чрез кредит; разходи за отваряне и управление на сметка във връзка с договора за потребителски кредит; разходи за използване на платежен инструмент позволяващ извършването на плащания свързани с усвояването или погасяването на кредита. започна своята дейност на българския пазар преди малко повече от година. Ние сме част от едно глобално семейство наречено 4finance което включва 12 държави и повече от 1100 служителя разположено на 3 континента. Да бъдем част от толкова голяма международна компания ни дава стабилна основа както и много натрупан опит и ноу-хау които можем да приложим на българския пазар. Възможно е да ползвате по-висока лихва но по-ниски такси и така да спестите средства. Затова е важно да знаете размера на годишния процент на разходите. Например: лихва 9% 20лв. за кандидатстване и 0.25% годишна такса управление. Ако сравните с условията при по-ниската лихва- 8.88% тук се получава по-нисък ГПР – 9.78% и реално спестяване от 67.51 лв. за срока на заема.