кредити без доказани доходи

table
С Какъв Кредит Да Ремонтираме В предишната статия Живот на кредит или кредитна свобода видяхме за какво българите най-често теглят заеми и какви ограничения ни носят те. Тъй като това е имуществено право както посочих по-горе а не лично такова субективната преценка на лицето в полза на което е изтекла погасителната давност дали да се позове на нея или не е без значение в случая. Като имуществено това право е наследимо и наследниците могат да се снабдят с документи за собственост установявайки пред нотариус или пред съд че придобиваната давност по отношение на даден имот е изтекла в полза на техен наследодател. СТРАНЕН ТЕКСТ от Търговския закон (чл. 646 ал. 2 т. 1) и един подозрителен фалит на голяма местна фирма са на път да доведат до взрив икономиката и социалния мир в Троян – един средно голям за българските мащаби град (23 хил. жители) минаващ за финансово най-стабилният в Ловешка област. Констатацията не е пресилена и се опира на реални факти а двете срещи на потърпевши бизнесмени от района в последните няколко дни (втората бе вчера 22 ноември 2012 г.) дозасилиха мрачните прогнози. Нещо повече – оказа се че са засегнати и фирми от София Варна Пловдив Габрово и други градове и трусът може да добие национални измерения. Според проведеното проучване има известна промяна в начина и нагласите при избор на оферта. Макар 20% от отговорилите отново да посочват че водещо при изборa им на оферта е била лихвата видимо нараства делът на тези доверили се на годишния процент на разход (ГПР) като водещ критерий. Този показател вече е втори по важност за 18% от отговорилите. Година по-рано на второ място беше наличието на промоция по офертата. Не може обаче да говорим за тенденция на влошаване когато абсолютните числа сочат намаление а анализът с нормализирани данни за вероятността едно „дете да роди дете сочи по-скоро липса на промяна от 90-те насам. Липсата на разбиране в тези тенденции и непознаване на истинската статистика у отговорните лица сочи че не се анализира въобще ситуацията. Тепърва ще видим дали мерките на социалното министерство ще имат ефект но основната от тях – помощите за непълнолетни майки в натура илюстрира как отношението към този тип раждания е по-скоро като към умишлено експлоатиране на социалната система отколкото като социален и културен проблем. Не се говори дали това е въобще сериозен фактор и дали няма други по-големи. Не видяхме мерки за превенция като по-доброто сексуално образование и задържане в училище което е друг наболял проблем у нас.