кредити банка

table
Взискателни При Отпускане На Ипотечен Кредит 19min.bg В днешно време все по-търсени стават т.н. бързи кредити онлайн в България. Тук става въпрос не само за парите отпускани от фирмите за бързи заеми но и за потребителските кредити онлайн предлагани от банки и други небанкови финансови институции в страната. Влизайки в положението на своите клиенти фирмите обръщат внимание и на по-уязвимите от гледна точка на финансови профили групи. Много често изискванията на банките и някои други финансови институции са прекалено високи за да могат определени групи като пенсионери студенти и хора временно без трудови договори да успеят да получат положителни отговори за техните заявки за кредити. Не буди учудване и фактът че бумът на академичните титулувания съвпада с незаконния избор на акад. Иван Юхновски за трети мандат за председател на БАН. Знае ли някой кога е направено и допълнението в Устава на БАН което узаконява неговия трети мандат? Всъщност има ли правно основание такова узаконяване на отклоняването на един учен за повече от едно десетилетие от любимата му научна дейност? Само за сравнение може да се добави че дори президентът и вицепрезидентът на Република България могат да бъдат преизбрани на същата длъжност само за още един мандат според чл. 95 ал. 1 от Конституцията на Република България. Успоредно с избора на акад. Иван Юхновски за трети мандат като председател на БАН протича и овластяването на високи административни постове в БАН на новоакадемиците. Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев беше категоричен че гръбнакът на българската икономика би следвало да бъдат микро- и малките предприятия но на практика у нас се подкрепя основно големия бизнес. БСК подкрепя конкурса на „Финтрейд за микро- и малък бизнес защото считаме че инициативата ще стимулира малките предприятия което ще доведе до реални резултати в кратко време. Подобни инициативи насочени към малкия бизнес и неговото подпомагане са в полза и за развитието на икономиката на страната посочи г-н Данев. През 2016 година Нептун обаче е подложен на напрегнати аспекти с три от външните планети – Марс Юпитер и Сатурн. Най-продължително е влиянието на Сатурн след това на Юпитер през април-май и най-кратко е на Марс – през април. Напрегнатите аспекти правят така че да изпъкнат неприятните страни на нептуновото влияние а то е в това човек да губи реална представа за обстоятелствата в които попада и за хората с които общува.