кредити алианц

table
Easy Credit Ще Предлага Фондовете На ПОД „Бъдеще Компанията отпуска бърз кредит с 0% лихва и без такси. Това важи само за първия кредит които теглите. Връщате точно толкова пари колкото сте изтеглили. Не дължите такси за него. Дарението обаче крие и неудобства. То може да бъде оспорвано от лица в полза на които законът предвижда право на запазена част от наследството. Какаво означава това ? – Означава че ако дарителят е дарил имот и остави след смъртта си низходящи и/или съпруг низходящите и съпругът могат да оспорват дарението до размера на тяхната запазена част по закон. Оспорването може да бъде направено в петгодишен срок от смъртта на дарителя. След изтичането на този срок искът се погаява по давност и ако бъде заведен иск за оспорване на дарението дареният може да отблъсне иска като направи възражение за давност. В момента от JetFinance предлагат в няколко търговски вериги за техника промоционален кредит без оскъпяване и с 0% ГПР като гарантират че клиентът ще плати точно толкова за стоката колкото пише на етикета и нито стотинка повече. Предложението важи само за определени стоки и условията са това да стане на девет равни месечни вноски от по 11.11% като първата се прави в момента на покупката. От JetFinance обясниха че от тези промоции се печелят единствено добри взаимоотношения с търговските вериги. Такива оферти обаче винаги са краткотрайни – няколко седмици. Закъснели или неизвършени плащания: Неизплащане на задълженията по договора за кредит води до влошаване на кредитната Ви история в Централния Кредитен Регистър на БНБ. При забава за плащане на задълженията по договор за паричен заем Mmoney дължите разходи за събиране на просрочени задължения и законна лихва за всеки ден забава. При неплащане на задълженията по договора задълженията по договора се прехвърлят към фирма за събиране на просрочени вземания. Банкова гаранция: Неизпълнението на задължението за предоставяне на банкова гаранция в тридневен срок от сключване на договора за паричен заем води до начисляване на неустойка посочена в договора. Въпреки че бяха извършени няколко проекта оценяващи Българските банки ние проведохме сравнително проучване сравняващо Българските банкови институции с тези от други Европейски държави. Както Емануил Диамандиев добавя: Това проучване по метода тайно пазаруване извършено както в България така и в други четири държави (в т.ч. в Чехия Полша Унгария Словакия) ни предоставя много по-детайлна картина за качеството на обслужване. Още повече че то прави възможно сравнението между определени държави както и между отделнитеклонове на една и съща банкова група.