кредитиране

table
Бързи Кредити 2017 Според него след приемането на промените в закона за потребителските кредити през 2014 година които засягат и бързите заеми нарушенията са намалели сериозно. Все още обаче се откриват договори с липсващи параметри като размера на отпусканата сума и дължимата. Когато клиентите на банката не изплащат своите вноски по кредитите те обезкървяват кредитната институция. Темповете на задлъжнялост макар и да са далеч от нивата на европейските пазари растат и все повече компании се замислят как по-успешно да приберат вземанията си. До преди година по данни на БНБ над 2 процента от жилищните кредити и над 4 процента от потребителските заеми които са отпуснати са били със закъснение в обслужването над 60 дни. Тази тенденция се запазва и през 2008 година. Ако обаче се изпълнят лошите прогнози че станалият вече митичен „балон на недвижимите имоти ще се спука окончателно до края на годината това ще налее още „свеж ресурс в необслужените кредити и в междуфирмената задлъжнялост. Това ще доведе до засилване на позициите на колекторските компании които за сега не са особено популярен метод на събиране на плащания. Това което може да се направи за разрешаването на проблема е да се развали първоначалния договор за дарение. Основанията за разваляне на дарението обаче са изключително ограничени. Касае за случаи в които надареният не е давал издръжка на дарителя от която последният се е нуждаел или за случаи при които надареният умишлено убие или се опита да убие дарителя неговия съпруг или негово дете или е съучастник в такова престъпление освен ако деянието е извършено при обстоятелства които изключват наказуемостта; или надареният набеди дарителя в престъпление наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена. Следващото свидетелство за значението на Симеон Дянков като мисионер на Световната банка са неговите задграничните пътешествия и задачи. Тук напускаме света на научната книжнина и навлизаме в друго пространство: на експертния активизъм. В него от международно известните капацитети се очаква не просто да проповядват идеи а да ги прилагат на практика. Намалявате сумата която ще изплатите в дългосрочен план. Когато имате няколко кредитни карти по които изплащате лихви и такси разходите по тях могат да се натрупат бързо. Като обедините задълженията си по кредитни карти вие премахвате различни отделни такси които трябва да заплащате като е много вероятно да намалите сумата която ще заплатите в лихва по кредитната карта.