кредитиране и финансиране

table
Ученици Теглят Бързи Кредити Информирайте се повече относно предлаганите в Интернет бързи кредити. Няма да загубите нищо а ще получите само полезна ифнормация за кредитите. Българският пенсионер в представите ни е по-скоро е човек който брои стотинките на опашката пред нас в магазина. Или пресмята всеки месец как да плати сметките лекарствата и да му останат и за живот. Много често възрастните хора трудно биха оцелели без физическа и финансова помощ от децата и внуците си. Но пенсионер не означава човек без достойнство. Много е лесно да се пресече този произвол на мошениците и даващите им тази възможност фирми за бързи кредити-просто трябва да остане изискването за хартиен носител и лице в лице-бързат само мошеницитеа техните лобисти законотворци у насда не използувам друга дума за тяхнищо не предприемат защото им е изгодно.Много нормална държавапоказателен пример. При пасивното управление на портфейла инвеститорът залага на дългосрочното поскъпване на акциите в него и определя един инвестиционен период например 6 месеца година или две през който почти не променя структурата му. Подходящи за подобен тип стратегии са т. нар. сини чипове – компании които са с голяма пазарна капитализация имат голям брой инвеститори силни позиции в икономиката и са включени във водещите борсови индекси. Пасивно управление често следват секторните фондове или портфейли – тези които копират структурата на даден индекс или които инвестират в компании от определен сектор на икономиката. В чл.111 ЗЗД като изключение е установена тригодишна давност за три групи вземания едната от които е за наем за лихви и за други периодични плащания. Целта на определяне на специален по-кратък давностен срок за тези вземания е да бъде защитен длъжникът относно онези негови плащания които са предварително известни на страните по правоотношението.