какво е кредитиране

table
ICompare Имате нужда спешно да вземете на заем по-малка сума? Ние ще ви отпуснем заем до 700 лв без обезпечение без поръчители и и без запис на заповед. Можете много лесно да кандидатствате за бърз заем до заплата по интернет само чрез попълване на формата за заявка онлайн и ние ще се погрижим за останалото. Възражението до съда се подава в писмена форма чрез синдика. Възраженията следва да бъдат адресирани „чрез Синдика на КТБ АД (н) до Софийски Градски Съд. Възраженията следва да бъдат внесени на ръка в деловодството на КТБ АД (н) на адрес: София 1000 ул. „Граф Игнатиев № 10 КТБ АД (н) Централно управление. Възраженията могат да бъдат изпращани по пощата на същия адрес. Възраженията подадени по поща ще се считат подадени в срок ако пощенското клеймо носи дата преди изтичане на срока. Възраженията не могат да бъдат подавани по електронен път. Недоказана остана исковата претенция не само по основание но и по размер предвид оспорването й от страна на ответника и представените от него писмени доказателства за частично заплащане на исковата сума. След като ищеца не оспори тези доказателства а и е налице съдебно-икономическа експертиза която уточни че ответникът е правил частични плащания постъпили по сметката на ищеца то изцяло в тежест на ищеца бе в настоящото исково производство да докаже какъв е точният размер на исковата претенция. Това той не стори което е още едно основание за съда да отхвърли иска с който е сезиран като неоснователен и недоказан. Надценка! А и в някои от случаите лихвата е представена в съвсем разумни граници или е оповестено че такава като цяло няма но за сметка на това има куп други скрити условия такси а и услуги за които разбирате едва когато прочетете по-задълбочено договора си за кредит. Една такава е услугата получаване парите на ръка”. Вие поръчвате кредит върху който няма никаква лихва одобряват ви кредитният консултант ви носи парите на ръка във вашия дом за което вие заплащате една НЕмалка сума за получената услуга. Друго за което хората трябва да внимават е някои от недобрите практики на фирмите за събиране на вземания и таксите които те понякога начисляват. Ако поради продължително неплащане финансовото дружество прибегне до услугите на такава компания то тя няма право да взима от потребителя нищо друго като сума освен цялата дължима плюс съответната лихва. Всички останали такси и комисионни са необосновани категоричен е експертът.