искам да тегля кредит

table
Бързи Кредити Онлайн До 2000 Лева Терминът ‘’Бърз кредит” се настани трайно в живота на редовия българин независимо дали той самият някога е ползвал такъв или просто слуша постоянно за него от медиите. Телевизиите радиата вестниците и интернет сайтовете ни облъчват непрекъснато с реклами на многобройните компании отпускащи парични заеми при максимално улеснен но и доста съмнителен режим. При кандидатстване по телефона вие ще се свържете с кредитен инспектор на съответната фирма който ще ви разясни всички оферти в зависимост от вашите моментни нужди и възможности. Вашите данни ще бъдат защитени съобразно закона за защита на личните данни. Всичко от което имате нужда за да кандидатстване за подобен кредит е работещ телефон. Това ви дава предимството да го направите в обедната си почивка от вкъщи или дори докато сте на гости на свои приятели. Изключително силната конкуренция в този сегмент прави особено важен достъпа до фирмите за бързи кредити. Освен че са готови и на посещения на място те се стремят да имат максимално присъствие в големи магазини офиси и магазини на мобилни оператори както и на места където не се развива търговска дейност но се посещават от много хора. Клоновете на пощите естествено продължават да бъдат такава ключова точка в повечето населени места на страната. И присъствието или сътрудничеството с тях би могло да даде конкурентно предимство. Лихва. Тя е това заради което банката ми отпуска кредит тя е нейната печалба. Всяка банка сама определя лихвения процент на отделните си кредитни линии въз основа на собствената си търговска политика и нужди. Ако просроча вноската си дължа и лихва за забава но тя не може да надхвърля установената от БНБ законна лихва определена с Постановление № 100 от 29.05.2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута на МС. За просрочени задължения в лева лихвата не може да надвишава основния лихвен процент на БНБ от 1 януари или 1 юли (датите на които той се обновява) плюс 10 процента върху стойността й. За изчисляване на дневния размер на законната лихва трябва да разделя годишната законна лихва на 360 и да я умножа по дните с които съм се забавил. Този линк ще ме отведе към калкулатора на БНБ. В първия вариант при невъзможност на клиента да плаща вноските и пристъпване към принудително изпълнение на банката срещу длъжника тя ще трябва да се удовлетвори само и единствено с ипотекираното имущество без да изисква допълнителни плащания от клиента. Вторият вариант всъщност действа и сега. При него банката може да избере сама кое имущество да прибере и да насочва принудителното изпълнение към толкова имоти и вещи колкото са необходими за пълно покриване на просроченото задължение. Смята се обаче че първият вариант ще върви ръка за ръка с по-високи лихви както и с редица ограничения относно вида и размера на обезпечението и срока на заема поради наличието на по-висок риск за банката.