ипотечен кредит калкулатор

table
Внеси Светлина В Живота Си КешБокс което е финансовата услуга на „Зи-Метрикс АД се специализира в отпускането на бързи кредити. Дружеството се стреми да си създаде мрежа от редовни клиенти поради което насърчава коректните си клиенти с по-изгодни кредитни условия в бъдеще. В последните години бързите кредити станаха популярни и у нас и вече са един от най-разпространените начини за покриване на непредвидените разходи. Тези заеми са изключително бързи в сравнение с банковите кредити – от кандидатстването до получаване на сумата минават няколко минути. Ако се нуждаете от малки суми с които да „закърпите” семейния бюджет до заплата цялата процедура по подаване на документи получаване на отговор сключване на договор и получаване на исканата от Вас сума се извършва единствено и само през интернет. Това е изключително удобно особено в случаите когато наистина се нуждаете от спешни суми и то веднага още на съшия ден. Онлайн кредити в своята същност са потребителски кредити като разликата между двата вида кредити е че бързите заеми се отпускат за малки суми които се погасяват за кратък период от време и затова процедурата по кандидатстване и отпускане на заема е изключително бърза. Има допълнителни изисквания към банките да са по-внимателни при оценка на кредитоспособността на клиентите. Въвеждат се и още изисквания за прозрачно определяне на лихвата. Още един път се казва че отпада таксата за предсрочно погасяване сега тя е в Закона за потребителския кредит и затова и в момента в някои банки я прилагат за суми над 75 хил. лв. Така че този закон ще донесе допълнителни ползи за потребителите ще вкара повече доверие на пазара. Регулира се за пръв път и работата на кредитните посредници почти една трета от закона се отнася за тях. Дългосрочно този закон трябва да доведе до по-нисък дял на лошите кредити. Безкасовото заплащане дава възможност битовите задължения да се заплащат по банков път автоматично всеки месец въз основа на предварително съгласие от клиента без да се налага клиентите да посещават каса на дружеството или банков клон. Ползващите тази услуга клиенти трябва да имат открита разплащателна сметка която да захранват периодично тъй като банката превежда месечното им задължение само при налична сума по нея. Отговор: Да Вие можете да кандидатствате за кредит неограничен брой пъти. Все пак хубаво е да се преценят обстоятелствата и фактите – ако нищо във връзка с Вашия социален и икономически статус не се е променило от предходното кандидатстване може би е по-добре да се изчака до придобиване на нов доход отпадане на определени разходи или смяна на работното място.