изи кредит

table
Бърз Кредит Без Доказване На Доход От SmileCredit Бързи Онлайн Кредити до 2000 лв. на Само Срещу лична карта. Одобрение до 10 минути. Отпускат се суми от 500 лв до 2000. Но бъдете разумни теглете такъв кредит само ако наистина се налага тъй като бързината с която се издава си има цена. Лихвата при бързите кредити онлайн с месечни вноски е доста по-висока отколкото при заемите издавани в банките заради високия риск който частните кредитори поемат. Именно затова и глобите при забавяне на вноските са много големи и допълнително оскъпяват кредита. Освен това всяко едно забавяне ще се отрази негативно на кредитния ви рейтинг както и на евентуални бъдещи опити да теглите кредити. Затова обмислете внимателно дали рискът си заслужава и теглете само когато сте убедени че доходите ви са достатъчни да покрият всичките ви разходи заедно с месечните вноски по кредита. При нарушение на законовите изисквания за предоставяне на обща и персонализирана преддоговорна информация са предвидени глоби и имуществени санкции. Санкциите до голяма степен ще дисциплинират кредиторите и най-вече небанковите финансови институции като последните често заблуждаваха потребителите чрез непредоставяне на необходимите данни за вземане на информирано решение. Досегашния законов ред също задължаваше кредиторите да информират потребителите на кредитни продукти чрез стандартен информационен формуляр но част от фирмите за бързи кредити не изпълняваха това свое задължение. Потребителският кредит помага да направите необходимите покупки и плащания за които личните ви средства не достигат. И все пак не забравяйте че потребителските кредити както и други заеми налагат финансови задължения към които трябва да се отнесете отговорно. Затова преди да вземете дълг моля помислете дали сте в състояние да изплатите заемите си. Ако говорим за бързите ни кредити – това са сумите между 300 и 600 лева. При Кредит про нещата са по-различни. За този кредит сумите варират поради естеството на заема и целта за която клиентите го теглят. При юридическите лица се използва за оборотни средства или като мостово финансиране. Тогава сумите са по-значителни. Физическите лица използват този заем за обединяване на много на брой малки кредити и тогава сумите стандартно са между 10 000 и 25 000 лева.