заеми онлайн

table
Бърз Ипотечен Кредит – Финанс Холд България С Vivus можеш да заявиш допълнителна услуга за експресно разглеждане на твоята заявка. Кандидатствай и получи отговор до 15 минути! Договорът за потребителски кредит е формален като законът изисква да бъде сключен в писмена форма на хартиен или друг траен носител с оглед на неговата действителност (чл. 10 ал. 1 и чл. 22 ЗПК). Всички изменения и допълнения към сключения договор също се извършват в писмена форма и се подписват от двете страни по договора. Екземпляр от договора и от анексите към него задължително се предоставя на потребителя. Законът изисква договорът за потребителски кредит да се изготвя на ясен и разбираем език като определя минимално изискуемото му съдържание (чл. 11 ЗПК). Най-голямата далавера пък е когато все пак се стигне до проверка. За да се приключи без нарушения се броят по 5000 лв. Тарифата се знае от всички и си я плащат предварително. Единият начин на предаване на парите е следният-собственикът влиза при един от шефовете след което пуска пачката в сакото му което виси на закачалка. Казва му се: „Пусни колкото сърце ти дава!”. Посещението вкъщи не е кой знае кво. Питат те малко въпроси за теб да добият представа за платежоспособността ти. Всъщност очаквах мошеническа нотка но всичко мина много рутинно. Само искаха лице за контакти и то с ЕГН което ми беше странно. Но съм бил лице за контакти на друг човек който е теглил от тези същите. Той си изплати почти кредита при тях после го рефинансира и отново си го изплати. И оттогава не са го търсили всичко си стана чисто и дискретно. Освен бързината потребителите на този вид финансова помощ получават и друго огромно предимство – минимални ограничения за потребителите. Ако на условията на една банка могат да отговорят много малък брой потребители то при небанковите институции ограниченията са минимални. Понякога има изисквания за възрастта и със сигурност трябва да убедите фирмата кредитор че сте коректни и отговорни. Всички останали могат свободно да се възползват.