заеми за пенсионери

table
Смайл Кредит Според последни проучвания само 6% от българите могат да задоволят абсолютно всичките си нужди с доходите които получават всеки месец. В нашата класация са включени 10-те най-популярни фирми за бързи кредити в България! За сума между 7000 и 100 000 лв. Предоставяне на заем на базата на ипотека на застроен имот в или близо до големите областните градове в страната. Клиентът може да се възползва от ипотечен кредит независимо от кредитното му досие без нужда да доказва доход и без да плаща такси за одобрение и оценка на имота за ипотека. Цялата процедура по отпускане на ипотечен кредит не отнема повече от седмица. Проверките с Таен Клиент в банките са вече много популярни и подобни проекти набират скорост както в чужбина така и в България. Проучванията направени от тайни клиенти представят по независим начин състоянието на клиентското обслужване в банковия сектор и могат да определят кои са най-добрите участници на пазара според грижата която полагат за своите клиенти. Въз основа на застрахователната сума се определя и премията която заплаща земеделецът. Най-често тя е от 3 до 10% от максималното обезщетение и зависи от вида на културата от региона в който се отглежда и от самия земеделски стопанин. Размерът на обезщетението се определя след като реколтата е прибрана т.е. когато вече не може да пострада. Застрахованият земеделски стопанин получава парите си до 15 дни след определяне на размера на щетата. Второ съгласно Закона за потребителските кредити договорът за заем трябва да съдържа задължителни клаузи включително /но не само/ относно дължимите от вас главница лихва и лихватапосочена в обща форма с другите разходи /т.нар.годишен процент на разходите/ както и към него да бъде приложен погасителен план. Подписаният от вас договор не включва тези клаузи те се попълват впоследствие след като са изпратени до централата на дружеството /поне така ви твърдят за да ви заблудят защо се подписвате под празен договор/.