жилищни кредити с ниска лихва

table
СмайлКредит Краткосрочните бързи кредити са добро решение когато изневиделица се появи финансов проблем. Такъв тип заеми могат да ви помогнат за покриване на разходи които са от първа необходимост за кратък срок от порядъка на няколко седмици. Често заемите предоставяни от фирмите за бързи кредити са известни като бързи онлайн кредити тъй като за тях може да кандидатствате изцяло онлайн и съответно по този начин да попълните заявката си за кредит през сайта на избраната от вас компания. По правило лихвите на бързите кредити са по-високи от лихвите на обикновените банкови заеми. В случаите когато става дума за кредитоискатели с лошо кредитно досие обаче може да се случи и обратното заради увеличената лихва от страна на банката която по този начин си покрива риска. Възстановяване до 2% върху остатъка от главницата на кредита за първите 5 години. Лихвеният бонус се начислява ежемесечно върху остатъчния дълг по кредита и се изплаща по Ваша сметка на датата на падеж на 61-вата погасителна вноска. Условие за получаване на 5 годишния бонус е редовно погасяване на дължимите месечни погасителни вноски (без допускани закъснения повече от 30 дни) и не повече от 10% частично предсрочно погасяване от отпуснатия кредит за петгодишния период на бонуса (виж примера в Такси и комисиони на кредита). Освен с удължаване на срока организаторите могат да се похвалят и с нов член на експертното жури – Диана Николаева управляващ съдружник „Консултации по сделки в EY (Ernst & Young) Bulgaria. Тя се присъединява към Божидар Данев ( изпълнителен председател на Българска стопанска камара) Петър Ризов (член на СД на Management Financial Group) Валентина Антонова (главен редактор на bTV Web) Николай Николов и Десислава Димитрова (изпълнителни директори на Финтрейд Файнанс АД). Проф. Александър Воденичаров бе безспорният любимец на студентите. Заслугите му за израстване и утвърждаването на Правно-историческия факултет не само в национален но и в европейски мащаб са огромни. Въпреки че не държеше на присъствие и не пишеше отсъствия лекциите му винаги се провеждаха в най-голямата аудитория на факултета и местата пак не достигаха. На тържествата на факултета аплодисментите за проф. Воденичаров продължаваха минути. По време на управленските му мандати заместникът му проф. Иван Величков бе неотлъчно до него. И двамата преподаваха в катедрата по гражданскоправни науки.