жилищни кредити мнения

table
Безлихвен Заем За Битови Сметки Фератум предлага малки суми и безспорно е сред лидерите в микрокредитирането на континента. Компанията доказва максимата че не е важно да предлагаш голям брой продукти а е за предпочитане да предлагаш една услуга но да си ненадминат в нея. Фератум предлага малки суми от 50 до 1000 лева и за кратки срокове от време. В действителност не са гарантирани 196 000 лева т.к. Законът за гарантиране на влоговете е предвидил следното изключение: ако на лицето са били предоставени привилегировани лихвени условия които са в отклонение от обявените от банката условия които тя е длъжна да прилага към своите вложители то тогава целия влог (депозираната сума и лихвите по нея) няма да бъде защитен. Ако сте гледали великолепната поредица на Найъл Фъргюсън «Възходът на парите» вероятно си спомняте шотландския епизод в който се разказва за местния лихвар осигуряващ заеми до заплата. «Даваш на някой 10 паунда и се очаква да ти се платят 125 паунда до края на седмицата. Ефективната лихва в този случай е почти 11 млн. процента… И все пак трябва да си луд за да не платиш защото нараняванията не са непознати» разказваше историкът. Ще се отрази ли справката в ЦКР на моята заявка за жилищен кредит?Вашата кредитна история е изключително важна когато се оценява възможността да изплащате жилищен кредит. Банките и финансовите институции предпочитат клиенти които имат добра история при изплащане на други потребителски кредити или кредитни карти. Изплатените на време кредити са добър знак че вие ще изплатите вашия жилищен кредит без проблеми. Някой кредитори автоматично отказват заявления за жилищен кредит от хора които имат просрочия по други кредити. Други финансови институции биха дали шанс да им обясните какво е било финансовото ви положение в момента. Имайте предвид че компаниите за кредити приемащи заявления от клиенти с по-рисков профил могат да ви предложат по-високи лихви и допълнителни такси за да покрият риска който поемат отпускайки жилищен кредит. Размерът на лихвите обаче не е единственият проблем на хората които дължат все повече пари срещу взетия бърз кредит. Проблем е и разрешаването на възникналите впоследствие спорове. Ако в последните години недоволството на длъжниците беше съсредоточено върху т. нар. заповедно производство което бе въведено в Гражданския процесуален кодекс (ГПК)с цел по-бързо да се събират дълговете сега изскача и проблемът с арбитражите. И двете процедури ограничават формализма и дългите срокове характерни за повечето дела в съда но крият и сериозни опасности да се накърни интересът на някоя от страните.