жилищни кредити без доказване на доход

table
Minizaemi Сумата на предоставения заем до заплата може да бъде от 50 до 700 лева. Нови клиенти на компанията които кандидатстват за първи пътмогат да кандидатстват за сума до 350 лв. Отпускането на максимално възможната сума зависи от броя на кандидатстванията от страна на клиента и от кредитната му история. Тези демографски процеси може да се илюстрират като слизане на по-ниско стъпало като брой. Икономическата несигурност и напускането на много българи слага спирачка на броя раждания което създава един вид вълна във възрастовото разпределение на населението. Тази вълна ще бъде причината да има по-малко жени в детеродна възраст в следващите 40 години като най-сериозен ефект ще се забележи в следващите 10. Увеличаващата се средна възраст на родилките е белег за това. По това както и по плодовитостта се изравняваме с Европа които вече са минали през нещо подобно. „Стъпалото се изразява в еднократно и рязко намаление което ще остане невъзстановимо освен ако няма значителна имиграция на чужденци. В миналото след войни и епидемии населението се е възстановявало бързо с раждането на повече деца – 6-7 на семейство. Сега това е немислимо. Точно в лицето на подобни финансови институции хората намират ключовия партньор който да им отпусне нужния заем. Тези небанкови играчи усвоиха голяма част от пазарната ниша и привлякоха множество клиенти. С гъвкави предложения индивидуален подход и решения които са в полза на хората места като заложните къщи се превръщат във все по-посещавани структури. В изпълнение на разпоредбите на чл. 31 ал. 1 т. 17 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) публикуваха на интернет страницата на банката – информация за изпълнителя на възложените му по чл. 31 ал. 1 т. 17 от ЗБН действия данни за неговия международен опит срока на изпълнение на възложеното му задание и предвидените неустойки. А за бързите кредити си заслужава писането защото са буквално полу-законни лихвари. Има някакъв закон който ги урежда но законът не защитава клиентите. Те отпускат предимно кредити на хора които не могат да получат заем от друга институция (защото са задлъжнели към всички). Редовно мамят клиентите си: карат ви да подпишете молба за заем и подпъхват договора между другите книжа за подписване. Дават пари на ръка. Не ви дават погасителния план. Лъжат за гратисни периоди и след това ви слагат наказателни такси и лихви за тези периоди. Правят всичко възможно за да достигне лихвата към 300% на година след което следва изземане на имущество. Отгоре на всичко съдът твърде често застава на страната на кредиторите а не на измамените дори при фрапиращи случаи.