жилищен кредит калкулатор

table
Вива Кредит Има има и КАРТИ- СОПА -c142 където не се иска доказване на доходи с револвиращи простотии скрити такси и месечни лихви които са двуцифрено число където организацията която издава картата всъщност е организация за бързи кредити. Някои специалисти обаче предлагат и още интересни факти свързани с тази услуга. Докато няма никакви доказателства че бързите кредити водят до състояние на задлъжнялост все пак има и сянка на съмнение. Тя идва от там че хората които са теглили подобен заем са двойно по-изложени на несъстоятелност отколкото тези хора които не са ползвали тази услуга. Финансов пример за кредит от 1000 лв и срок на договора 3 месеца: Лихвите за посочения период и сума са в размер на 68 лева. Общата сума за връщане е 1068 лева а годишният процент на разходите (ГПР) за финансовия пример е 48.87%. Максималният срок за връщане е 3 месеца а за минималния няма ограничение. Максималният ГПР който може да бъде достигнат е в размер на 50%. Не се изисква такса за кандидатстване нито такси за паричните преводи. Спасението на Перник е в безлихвен кредит заяви премиерът Бойко Борисов. Той възложи на министъра на финансите Владислав Горанов да обсъди с пернишкия кмет Иван Иванов начина по който правителството може да подкрепи общината за стабилизиране на финансовото й състояние. Иван Иванов присъства на част от правителственото заседание вчера за да изложи проблемите пред местната власт в Перник. Друга важна промяна е отпадането на таксата за предсрочно погасяване на жилищен ипотечен кредит след първата година от срока на кредита. Важно е да се отбележи че това правило важи не само за новосключени договори но също така и за вече съществуващите. Съгласно новата уредба кредиторът няма право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на договор за кредит когато кредитът е погасен след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. Ако ипотеката бъде погасена през първата година от срока на заема таксата може да бъде в размер до 1 на 100 от предсрочно погасената сума по кредита. Преди измененията в закона таксата за предсрочно погасяване достигаше до 5% като при рефинансиране с кредит от друга банка обикновено таксата е по-висока.