до заплата

table
Бързи Ипотечни Кредити Потребителски Кредити И Бизнес Кредити Кредитът се отпуска до 10 минути след одобрение на кандидатурата. Парите се превеждат директно по банковата сметка на клиента или към каса на Easy Pay. Една от ключовите характеристики на един кредитен продукт са неговата цел или за какво ще бъде използван кредита.Разкриването на тази информация помага на кредитния служител да определи и предложи най-подходящия продукт според нуждите на клиента. Проучването показа че само 759% от кредитните консултанти са попитали клиентите с каква цел искат да получат кредитиране. Основната причина за това е по-дългата и сложна процедура на одобрение и отпускане на заема от банката в сравнение с бързите кредити. Когато кандидатствате за банков кредит трябва да представите различни документи като копие на лична карта служебна бележка от работодателя за доходите и др. Имате нужда и от обезпечение като например превод на заплата или поръчител. Това прави цената на кредита по-ниска но удължава срока за отпускане на парите. Статията ми не е насочена към широката аудитория а към юристите и е строго професионална. Убедена съм че колегите адвокати могат да използват доводите ми като инструмент за разглеждане на делото им от държавния съд а колегите магистрати могат да намерят аргументи включително почерпени от практиката на Съда на Европейския съюз за да разгледат те вместо арбитражните съдилища предявените пред тях искове от потребители. Първо законът задължава Профи Кредит още преди подписването на договора да ви предостави стандартен европейски формуляр. Този формуляр служи да ви бъде разяснено преди сключването на договора какъв точно заем ще получите и всичко свързано с този заем – дължима лихва ГПР застраховки погасителни вноски разходи при предсрочно погасяване при просрочие и т.н. Т.е. с него ви се създава една цялостна картина на бъдещото погасяване на заема за да може да вземете информирано решение дали да сключите този заем или да се обърнете към друга фирма предоставяща ви по-изгодни условия. Профи Кредит умишлено ви заблуждават още с предоставянето на този формуляр като ви предоставят невярна информация относно дължимата лихва който ще трябва да плащате след подписването на договора.