видове кредити

table
Svejo Сумата за която можете да кандидатствате варира от 100 до 2000 лева за бърз потребителски кредит и от 2000 до 100 000лв за кредит срещу залог. Бързите потребителски кредити се отпускат без ипотека или какъвто и да е залог. Срокът за одобрение е само до ЧАС след кандидатстване. За коректните клиенти има и отстъпка в размер на 50% от последна вноска. Свързан договор е договорът за потребителски кредит въз основа на който кредитът се използва изключително за финансиране на договор за доставка на стоки или за предоставяне на услуги и от търговска гледна точка двата договора представляват едно цяло което означава че доставчикът на стоката или услугата финансира предоставянето на потребителския кредит или в случай че кредитът се финансира от трета страна кредиторът използва услугите на доставчика на стоката или услугата за сключването или за подготовката на договора за кредит или че договорът за кредит посочва конкретни стоки или услуги доставката на които ще се финансира чрез потребителския кредит ( 1 т. 11 ЗПК). Можете да получите лесно и бързо пари на заем до заплата като ако сте достатъчно заинтригувани до тук ще ви кажем че можете да направите това и по интернет без да напускате дома или работното място. Ако и това не е достатъчно за да ви убедим колко е лесно да получите нужния заем то си струва да споменем и възможността за получаване на безлихвен бърз кредит до заплата за които няма да плащате никакви лихви за първите 15 дни до 40 дни. Дори да не успеете да погасите взетия заем в този срок то лихва за него не се начислява. Много е важно да се спазват сроковете на вноските за изплащане и кредитът да бъде върнат не по-късно от договорения срок. Неспазването на условията на договора ще доведе не само до отказ за повторно отпускане на бързи кредити онлайн. Финансовата компания може да се обърне към съда за връщане на дълга. Разбира се могат да възникнат обективни обстоятелства които да не ви позволят да се вместите в договорените времеви рамки. В такива случаи трябва навреме да се свържете с организацията предоставила ви кредита и да дадете обяснения. В допълнение на социалните и спортни иницитиви кредитната компания е изградила богат набор от информация която да помогне на финансовата култура на потребителите. Достъпна напълно безплатно на страницата на компанията Изи Кредит ти дава възможност да присъстваш на безплатни финансови обучения безплатен телефон за финансови въпроси богат финансов речник и съвети за финансово планиране.