видове кредити и съответните им обезпечения

table
СмайлКредит Бързите кредити са кредити които се предлагат от небанкови финансови институции на заинтересовани лица. Компаниите отпускащи бързи кредити отговарят на изискванията на Закона за потребителския кредит и са регистрирани от БНБ. Vouch за Шерифа.Искам да кажа на тезикойто още се чудят дали да си купят нещо от него – направете го няма да съжалявате.Поръчах си от него CS:Sпри доставката имаше малко проблеми с неговия акаунтно момчето ми прати играта + ключ за още 4 игричкикато компенсация.Супер точен е и съм доволен от него. Набелязъл съм си още няколко игри и смятам да си ги взема от него.Пак ще кажа – не се чудетечовека не лъже и е точен. под формата на поръчителски кредит. Максималният срок за погасяване е до 5 г. Само 2 работни дни след като се представят всички документи клиентът разбира дали ще получи парите. За кредити до 5000 лв. се изисква един поръчител а над този размер – двама поръчители. Годишният лихвен процент през целия срок на кредита се формира от основен лихвен процент плюс надбавка от 9% или 11%. Към кандидатите ПИБ поставя условието средният нетен месечен доход за последните 6 месеца да покрива два пъти месечната вноска по кредита като след погасяване на месечната вноска на кредитоискателя да му остават минимум 150 лв. Според проучване проведено сред клиентите на „Профи кредит значителна част от българите отлагат пазаруването на подаръци за последния момент. 42% от анкетираните са посочили че биха ползвали кредит за да закупят подаръци за Коледа. По думите на Здравко Райчев заемите от компаниите за бързи кредити са подходящи и за такива цели тъй като са достъпни бързо а процедурата за кандидатстване и одобрение е значително опростена. В хипотезата на предявен иск по чл. 422 ал. 1 ГПК вземането произтичащо от договор за банков кредит става изискуемо ако кредиторът е упражнил правото си да направи кредита предсрочно изискуем. Ако предсрочната изискуемост е уговорена в договора при настъпване на определени обстоятелства или се обявява по реда на чл.60 ал. 2 от Закона за кредитните институции правото на кредитора следва да е упражнено преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение като кредиторът трябва да е уведомил длъжника за обявяване на предсрочната изискуемост на кредита.