вивус кандидатстване

table
Взех 5000 Лева Сега Ми Искат 50 000 Фирма Фератум има над десет годишен опит в отпускането на бързи кредити и се стреми да покрива всички изисквания на своите клиенти. Фератум си самопоставя мисията да отпуска бързи кредити без купища документи и изцяло онлайн. Кратките срокове за отпускане на заем са приоритет за фирмата. Владислав Горанов: Моят въпрос към кмета въпреки че разсъжденията му са правилни от гледна точка на това което му предстои в общината е: казахте че не сте разплатили на фирмите за почистване. Доколкото ми е известно Законът за местните данъци и такси предполага съставянето на план-сметка и тези средства са строго целеви и не могат да бъдат пренасочвани за нещо друго. След като не сте разплатили на почистващите фирми къде са парите събрани от такса смет на гражданите на Перник? Не са събрани или са изхарчени за нещо друго защото и двете неща не са добра практика. Едното си е хипотеза на Наказателния кодекс – нецелево разходвани средства а другото е голям проблем на местните органи по приходите който трябва да си решавате. Първият български банкер пратен в затвора заради присвояване излезе на свобода в сряда (23 октомври) след тригодишен престой в килията. Окръжният съд в Пловдив опрости на банкера Христо Александров десет месеца от оставащия му срок. Предложението за предсрочното му условно освобождаване е направено от спецкомисия към Пловдивския затвор. Според ръководството на затвора там Александров е имал безупречно поведение работил е и е изтърпял повече от две трети от осемгодишната си присъда. С оглед продължаващото десет месеца забавяне в издължаването на отпуснатия от „Корпоративна търговска банка” АД – в несъстоятелност на ТВ Седем” EАД кредит и след множество проведени срещи отправени покани за доброволно изпълнение и неизпълнени от страна на длъжника обещания за плащане „Корпоративна търговска банка” АД – в несъстоятелност предприе законови действия за събиране на своите вземания по реда на Закона за особените залози. Искала кандидатите да дадат копие от личната си карта както и лични данни за родителите си. Обяснила че трябва да има връзка с тях защото някои работнички я завличали с пари. Генка занесла данните в ИЗИ Асет мениджмънт” където Петър оформил фиктивните договори за кредит. Заемите били по 600-800 лв. Имало клауза че той лично ще занесе на ръка парите на хората по домовете. Срещу инспектора са повдигнати обвинения за измама документно и длъжностно престъпление Генка също е подведена под отговорност.