вега 1 бързи кредити

table
Почивка В Сицилия Интересът към т.н. бързи онлайн кредити от банки непрекъснато се увеличава. Причините са много: по-висока сигурност по-ниски лихви в сравнение с фирмите за бързи заеми по-изгодни условия. Тук ще Ви представим банкови кредити без поръчител с възможност за лесно и бързо онлайн кандидатстване. В стремежа си да са по-конкурентноспособни някои от банките в България започнаха и да предлагат потребителск кредити без доказване на доход заеми само срещу лична карта спешни кредити с одобрение и усвояване още същия ден и др. Вторият кредит представен тук е именно такъв. При него цялата процедура от кандидатстването до получаването на парите е оналйн – без посещение на банков офис. Методи носел парите кеш и ги превеждал винаги от едно гише в софийски клон на една банка. Обслужвала го винаги една и съща служителка. Основание за преводите били договори за доставка на автомобили втора употреба и авточасти. Контрактите били съвършено еднотипни. Сключвани са с две американски компании – Виеро” и Малоне” швейцарската фирма Аймакс” и компания в Кипър. От съответните страни отговарят в съдебни поръчки че такива фирми не съществуват. С оглед чл.1 ал.1 от Търговския закон /ТЗ/ продажбата на вещи на длъжника за удоволетворяване на кредитора не е сред сделките чието системно извършвне определя онзи който ги извършва като търговец. Чл.2 ал.2 от ТЗ обявява че лицата упражняващи свободни професии не се смятат за търговци освен ако тяхната дейност не може да се определи като предприятие по смисъла на чл.1 ал.3 от ТЗ а той гласи „За търговец се смята и всяко лице образувало предприятие което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин дори ако дейността му не е посочена в чл.1 ал.1 от ТЗ. Така за лицата предоставящи коментираното обезпечение НАП трябва да създаде и да поддържа електронен публичен регистър част от регистъра по чл. 80 ал. 1 ДОПК в който се вписват идентификационни данни за лицата предоставили обезпечение размерът на обезпечението и срокът на неговото действие както и датата на вписване и датата на заличаване на обезпечението. През декември 2016 г. в парламента Валентин Златев – председател на петролната асоциация и шеф на Лукойл България” заяви че за 15 г. компанията е платила в България близо 315 млрд. лв. данъци и осигуровки. Нека г-н Марешки да каже колко данъци е платил за горивата за последната година и дали държавата е защитила своите интереси и кой може да гарантира че от този търговец продаващ на по-ниска цена си е събрала ДДС и акциза” допълни Златев.