бърз кредит

table
Бързите Кредити За Какво Най Бърз кредит до заплата само за минути без обезпечение и без поръчители. Сега първият заем е с 0% лихва. Общите условия се обявяват в помещенията до които клиентите имат достъп а по възможност и в електронен вид. Тоест преди да взема банков кредит от такава институция трябва да се запозная с тези условия и да ги прочета внимателно. Но може да науча за тях в момента когато подписвам договора или да ми ги връчат като приложение заедно с него след като съм го подписал. Дори да липсват в помещенията и да не са ми предоставени съм длъжен” заради себе си и своята сигурност да ги изискам. Общите условия ми се предоставят безвъзмездно на хартиен или друг траен носител по ясен и разбираем начин като всички елементи на информацията и на общите условия трябва да са с еднакъв по вид формат и размер шрифт – не по-малък от 12. В случай че не сте сигурни и се нуждаете от профисионална помощ или компетентен съвет ние можем да Ви помогнем като направим запитване за нужният Ви заемкредит вместо вас.Ще се отнесем с респект към вашият проблемс нужното уважение зачитане и почит.Позовавайки се на нашето изградено добро име и съобразявайки се с вашите желания ще изпратим вашето запитване към всички компании които са наши партньори. Още при кандидатстването за кредит клиентът може да получи предварително одобрение или отказ. В рамките на 3 дни средно клиентът получава окончателен отговор. Обикновено когато оценяват клиентите си банките използват скоринг системи което им дава възможност за по-бърза и точна оценка. Следва подписването на договора в рамките на няколко дни започва усвояването на сумата. Какво да се прави? Единственият възможен ход е контрол и информация. Правомощията и капацитетът на Комисията за защита на потребителите и на БНБ за контрол върху небанковия финансов сектор трябва рязко да се засилят. Имената на нарушителите трябва да се оповестяват публично. Стартиралата проверка на прокуратурата не е излишна но само като сигнал че нещата няма да бъдат оставени постарому. Общите условия към договорите трябва да са под постоянен надзор. Другата мярка е включването на заемите до 400 лв. в защитата на Закона за потребителския кредит. Всякакви хрумки от рода на таван върху лихвите са замитане на проблема под килима.