бърз кредит за безработни

table
Credissimo Кандидатствай за бърз кредит от Фератум от всяко мобилно устройство – смартфон таблет или компютър. Практиката на фирмите в такива случаи е да прехвърлят или продават задължението към външни агенции и фирми специализирани в събирането на вземания или да започнат събиране на вземaнията си по съдебен път с помощта на адвокати и адвокатски кантори. Всичко това е свързано с допълнителни такси и хонорари и често задължението се увеличава значително в сравенение с общата сума която е дължима първоначално по погасителен план. В допълнение през последните месеци все по-ясно се очертава тенденцията интересът на потребителите да е главно за по-малки суми от порядъка на до 1000 лв. Те обаче по-рядко попадат във фокуса на банковите институции а и от гледна точка на клиентите усилието да се премине през по-изискващите банкови процедури за отпускане на финансиране най-често не си заслужава когато става въпрос за подобни малки суми. Така бързината удобството и облекчените до минимум изисквания за кандидатстване остават сред основните предимства на небанковите заеми в сравнение с класическите банкови кредити въпреки реално по-високата им цена. С предстоящата емисия дружеството ще набере до 55 млн. лв. капитал като първичното публично предлагане ще се счита за успешно ако бъдат записани най-малко 200 хил. броя акции или близо 20% от всички. Новата емисия ще е с фиксиран дивидент от 12% от емисионната стойност в следващите 5 години. Търговията с права започва на 27 юни и ще продължи до 12 юли като срещу 2 права инвеститорите ще имат възможността да запишат една акция. Банката трябва да уведоми предварително клиента си дали се изисква за получаване на кредита задъл­жително да сключи договор за застраховка или друг договор за допълнителна услуга. Посочват се и други разходи – за откриване и обслужване на една или няколко сметки във връзка с договора за потребителски кредит; размерът на разходите за използване на определен платежен инструмент (например кредитна карта) и всеки друг разход свързан с договора за кредит. Условията при които посочените по-горе разходи могат да се променят също се вписват във формуляра. Ако потребителят е задължен да плати нотариални такси и разходи за нотариус трябва да бъде уведомен за това предварително. Задължително се описват и разходите дължими при просрочени плащания.