бърз заем до заплата

table
Нови Фирми За Бързи Кредити Динамично развитие стабилен ръст разширяване на клиентската база и постепенно утихване по отношение на нередовните кредити – на пазара на небанковото финансиране гледат с оптимизъм на предстоящата година. Той личи и от все по-големия интерес за навлизане на нови играчи в сектора както и от активното разширяване на мрежите на вече стъпилите на пазара компании. Друго проучване сред нашите потребители показа че Изи Кредит успява изцяло да отговори на изискванията на своите клиенти и те са сред най-удовлетворените в Източна Европа. В допълнение преобладаващият дял от клиентите на компанията са не само доволни от нейните услуги но и готови да я препоръчват на свои познати и близки показват още данните на ТНС ББСС. ЗПК обаче изисква референтният лихвен процент да се оповестява публично чрез предоставянето му в електронен вариант и информацията за него да се съхранява на разположение на интересуващите се лица в достъпна писмена форма в служебните помещения на кредитора (§ 1 т. 6 ЗПК). ЗПК допуска когато промяната на лихвения процент произтича от промяна в определения в договора за кредит референтен лихвен процент а новият референтен лихвен процент е направен публично достояние чрез използването на подходящи средства в т.ч. информация за него може да се намери в търговските помещения на кредитора страните по договора да могат да уговорят че тази информация се предоставя периодично на потребителя а по овърдрафт кредитите – в извлечението от сметката му (чл. 14 ал. 3 и чл. 15 ал. 3 ЗПК). С изключение на сключването или изменението на договори за деривати поголямата част от търговията на първичните пазари и сделките които са от значение за гражданите и предприятията като сключване на застрахователни договори ипотечно кредитиране потребителски кредити или платежни услуги следва да бъдат изключени от обхвата на ДФС за да не се застраши набирането на капитал от дружествата и правителствата и да се избегне въздействие върху домакинствата. Колкото и спешна да е ситуацията преди да изтеглите бърз кредит проверете каква сума ще трябва да върнете. Помислете дали си заслужава да теглите заема или поне проверете дали други институции няма да ви предложат по-изгодни условия. Отделеният час за проучване може да ви спести големи разходи в бъдеще. В някои случаи годишният процент на разходите по бързите кредити може да надскочи 800% но при други заемодатели оскъпяването може да се окаже съвсем разумно – в рамките на 20-30%.