бързи пари online

table
Бърз Кредит За Един Час В случай че нямате трудов договор и не желаете да ангажирате свои приятели като поръчители за кредита който Ви е необходим не всичко е загубено. При силните небанкови институции отпускането на бързи кредити без трудов договор и поръчител е напълно реално и възможно. Преди юли БНБ промени правилата и увеличи 4 пъти капитала с който трябва да разполагат фирмите за бързи кредити. Досега за да бъдат допуснати на пазара фирмите трябваше да имат 250 хиляди капитал – занапред изискването е 1 милион. Според експерти така на пазара ще останат чистите фирми – от сегашните регистрирани 16 някъде около 30-40. От сега обаче се готвят нови начини да се заобиколи закона и заемите до стотина лева пак да са с главоломни лихви. Лихвеният процент се определя като сбор от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка в зависимост от валутата и обезпечението. Референтният лихвен процент е пазарен индекс – 6-месечен SOFIBOR за кредити в лева или 6-месечен EURIBOR за кредити в евро чиято стойност се изчислява два пъти годишно – на 01 януари и 01 юли чрез усредняване на ежедневните стойности за периода от 01 януари до 30 юни и от 01 юли до 31 декември. Информацията ми се предоставя във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 от Закона за потребителския кредит. Тя ми се предоставя безвъзмездно на хартиен или друг траен носител по ясен и разбираем начин като всички елементи на информацията се представят с еднакъв по размер вид и формат шрифт. Тя се занимава още с лизингова дейност във фирмата Офис лизинг сървисиз” която е 50 % нейна с търговия на алкохол на едро с дървен материал строителство и дори водна енергетика. Собственик е и на 1/3 от едно бинго и върти 6 автокъщи. Снахата на Големия Маргин чрез фирмата Щерн енд Ко” където държи 80 % от капитала се оказва и собственик на най-големия магазин в центъра на Добрич – Универсалния магазин на града. Въпреки че основната дейност на Щерн енд Ко” е производство на месо универсалният магазин в Добрич има 200 наематели а експерти са оценили магазина за 6 и половина милиона лева.