бързи кредити с ниски лихви

table
Бързи Кредити За Дами В Майчинство Фератум България е част от голяма международна група компании които отпускат бързи кредити в цяла Европа. Процесът по кандидатстване за бърз заем при Фератум е изцяло онлайн и автоматизиран. След като подадете заявката си за кредит получавате SMS на който трябва да отговорите за потвърждение на заявлението ви. Друг вариант е да попълните код във форма на сайта им. Цената на SMS-а е 0.30 лв. с ДДС. Фератум работят в България от 2009 г. Работното им време е 7 дни в седмицата от понеделник до неделя. Ако искате втори заем от компанията задължително трябва да сте погасили първият заем коректно и в срок. В случай че просрочите задълженията си компанията има схема за начисляване на допълнителни наказателни такси които се натрупват към общи ви дълг. След изчерпване на наказателните такси лошият кредит се събира по съдебен ред. Новост в проекта на закон е предвиденото задължение на кредиторите и на кредитните посредници да предоставят при поискване допълнителни устни разяснения на предоставената с ЕСИФ информация както и относно всичко свързано с предлаганите кредити специфичните последици и въздействието върху потребителя от предлаганите продукти и забавата в заплащането им. Тъй като законодателят не е въвел изискването тези разяснения да се протоколират с цел доказване на изпълнението им няма да се стигне до реално изпълнение на това задължение което се превръща само в едно добро пожелание към кредиторите и посредниците. И така договорът е напълно законен и Иван е изцяло в своето право. Защо? Първо защото Георги се е съгласил с тези условия като е положил подписа си. И второ съдът решава дали даден е нарушен някой от законите а не дали е нарушен човешкият или общественият морал. Морално ли е да искаш няколко хиляди лева такса за кредит от няколко стотин лева… За мен не! Омбудсманът Мая Манолова упражни правото си на косвена законодателна инициатива и внесе законопроект забраняващ потребителския арбитраж. Докато той влезе в сила и озапти фирмите злоупотребяващи с арбитража се образуват стотици хиляди дела а повечето хора пренебрегват ставащото докато не бъдат известени от съдебен изпълнител че имат огромен дълг. Какво не ни казват рекламите? Обикновено това е високият лихвен процент който в определени случаи може да е в пъти по-голям от този на традиционните” банки. Съвсем естествено е че в презентациите се набляга на бързата процедура на различните възможности за погасяване – от рента заплата и т.н. Към бързи кредити посягат потребители изпаднали в неочаквано финансово затруднение. За тях е много по-важно да решат проблем и това е приоритет пред който поставят размера на сумата която ще се връща.