бързи кредити събота и неделя

table
За Вкъщи Но Не И За Къщи Нашата мисия е да гарантираме сигурността и да управляваме ефективно парите на клиентите на Доверие”. Проучвания показват че при инсталирането на касите на самообслужване намаляват кражбите обясни Любомир Ковачки управител на Mistral Software. След десетина сканирания машините запаметяват в диапазон грамажа на различните продукти. На мястото на което клиентът поставя плика с покупките има контролна везна. Когато автоматично се установи че тежестта на покупките в нея не съответства на информацията сканирана с баркод четеца машината подава сигнал към оператора на self-check-out машината. След кратко проучване събрах следните факти за Credissimo. Те са на българския кредитен пазар от 2008 година и са съосновател на АОНК (Асоциацията за отговорно небанково кредитиране). Те са първата българска небанкова финансова компания листвана на Софийската борса от 2014 г. През 2015 са станали и първите с присъден кредитен рейтинг от „Българската агенция за кредитен рейтинг” АД чиито рейтинги важат за целия ЕС. Website load time is an important factor because Google is taking the site’s loading speed into consideration in determining its ranking. Even though this will not have a big impact it is still something we (webmasters) should really look into. The reason is pretty simple – the majority of visitors are usually in a rush and no one is fond of waiting half a century before the website finally loads its content or fails to load. At the last check on 2016-09-02 website load time was 1.46. The highest load time is 1.73 the lowest load time is 1.27 the average load time is 1.45. Основен фактор за появата на множеството нови кредитни институции на българския пазар е факта че традиционното банково кредитиране е свито. Изискванията към кредитоискателите са повишени както към физическите лица така и към малкия бизнес. Основна причина банките да спрат финансирането на малките фирми през последните 2 години е фактът че повечето малки фирми не разполагат с точна отчетност за реализираните приходи респ. печалба. Поради ограничения достъп до банково кредитиране собствениците на малък бизнес все по-често се обръщат към т.нар. „бързи кредитори при необходимост от допълнителни парични средства.