бързи кредити софия

table
Мамят С Фалшиви Бързи Кредити historical owner info name servers Analytics ID Adsense ID Addthis ID advertisers screenshots meta tags whois site and server info. Евробанк отпуска овърдрафт по дебитни карти и потребителски кредити на служители във фирми които са нейни клиенти. Максималният размер на заемите е 12 000 лв. или 6000 евро/долара. Лихвеният процент по левовите заеми е 15% годишно за доларовите – 13% а за кредитите в евро – 135%. Крайният срок за издължаване е 3 г. Заемите се обезпечават с двама поръчители. Банката предоставя възможност кредитоискателят да избере обема на отговорността при принудително изпълнение: ограничена имуществена отговорност (отговаря до размера на обезпечението) или неограничена имуществена отговорност (отговаря с цялото си имущество). При избор на режим на ограничена имуществена отговорност максималният размер на един кредит е 147 000 лева. Най-важният индикатор който оценява привлекателността на даден кредитен продукт е Годишният Процент на Разходите (ГПР). Той представлява пълната цена на кредита изразен в годишен процент от тази сума. Индикаторът ГПР е основният ориентир за клиентите когато сравняват офертите за различни кредитни продукти. За съжаление по време на тайните посещения само 69% от клиентите са били информирани относно ГПР на дискутирания кредит което може да означава че в близо една трета от случаите този най-важен индикатор за истинската стойност на даден продуктне е бил представен на клиента. Топ Кредит БГ дава бързи заеми от 200 лв до 8000 лв и срок на връщане от 3 месеца до 18 месеца като кредити до 400 лева се предлагат за срок на връщане до 6 месеца. Изисква се трудов договор. Уеб сайтът е собственост на Топ Кредит ООД Времето за отговор на кредита е до 2 часа. За кандидатстване за кредит е необходима само лична карта. Можете да кандидатствате за бърз кредит в офис на фирмата. Сайтът предлага рефинансиране на стари кредити.