бързи кредити само с лична карта

table
Бърза Каса или за да се възползвате от някоя изгодна оферта за покупка на стока или услуга. Началото:Звъни некфа на ден по сто пъти и се къса да ми обяснява разни суперлативи.Викам и забрави тоя тел и въпрос от дЕ го е взела.Обяснение не получихно таЯ продължи да ме тровикато обясняваче няма такса обслужване включително и във чужбина на банкомати подържащи виза и мастеркард.Понеже нямах никаква карта и забих следният въпрос:-Може ли да си внеса някакви пари и да си ги ползвам(лимита ми е 300лв)?Отговорът беше положителен и ми пратиха въпросната карта.Ползвам си я от дъжд на пушек и като ми намалеят паритезареждам.Не съм им ползвал лимитадоговорът е фрапиращ.Това със таксите е истинане взимат комисион даже и извън страната. Подходящ е когато нуждата от средства е малка. Основно сумата може да бъде използвана за лични нужди. Използването й за нуждите на фирмата също може да се приложи но счетоводно трябва да бъде отразено по надлежния ред. Вливането на средства във фирмата разплащането с контрагенти с тези средства или покупката на активи може да повлияе на счетоводния баланс след това. С други думи за да се избегнат тези проблеми постъпването на сумата във фирмата трябва да бъде отразено по подходящ начин. С Решение №219 от 07.12.2015 г. Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) даде разрешение на синдика на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н) да започне процедура по продажба на 100% от капитала на ТБ „Виктория ЕАД (Банката) заедно с всички вземания на КТБ АД (н) от Банката (Продажбата). В изпълнение на това решение консултантът по продажбата – АФА ООД (Консултантът) подготви през месец декември 2015 г. и изпрати до потенциален кръг инвеститори маркетингов документ с цел идентифициране на инвеститорски интерес към продажбата и подаване на писма за интерес. Друг вариант за финансиране на малките фирми е по програми на европейските фондове. Не са много обаче съществуващите такива програми и повечето малки фирми не успяват да се възползват от тях. В някои случаи и тук изискванията към малките фирми също са доста високи въпреки че иначе условията по такива кредити са доста по-изгодни от стандартните кредити – по-ниски лихви липса на такси по-малко или никакво обезпечение а в някои случаи има и безвъзмездна помощ.