бързи кредити онлайн за пенсионери

table
Бързи Ипотечни Кредити Потребителски Кредити И Бизнес Кредити Всеки наш лоялен клиент получава остъпка от лихвата за всеки 2-ри кредит. Вземи кредит сега! Тъй наречените фирми за бързи кредити които са небанкови институции печелят все повече поддръжници. Причината е както заради лесната и бърза процедура на одобрение за кредит така и заради факта че се кандидатства без обичайния куп документи изисквани иначе от банките. По правило тези кредити са доста по-ниски от отпусканите от банките и са с по-кратък срок на погасяване. В общия случай и лихвите по бързите кредити са по-високи от стандартните банкови лихви при кредитиране но това е очаквано при условие че и рискът при този тип кредитиране без доказване на доход е по-голям. Най-бързият начин си остава онлайн кредитирането. Този метод да поискаш и получиш пари на заем е създаден специално за хората които нямат време да посещават офиси да чакат в дома си кредитни консултанти или да попълват хартиени формуляри – също отнемащи не малко време. Удобството да кандидатстваш и получиш кредити без трудов договор изцяло по интернет и то за броени минути е причина услугата да набира все по-голям процент потребители. По дефиниция договорът за потребителки кредит е възмезден – срещу отпуснатия кредит потребителят дължи заплащане на уговорените граждански плодове (възнаградителна лихва такси и комисионни). Безвъзмездните заемни сделки не представляват договор за потребителски кредит – арг. чл. 4 ал. 1 т. 5 6 7 и 10 ЗПК (общото при тях е че при тези кредитни договори не се начисляват лихва или други разходи за потребителя респ. те са незначителни). Съществуват и някои алтернативи на бързите кредити без трудови договори и те представляват по-дългосрочни кредити при които давате на кредиторите си нещо като гаранция. Кредитите с обезпечение се наричат обезпечени заеми и обикновено са свързани с по-нисък риск за кредиторите но вие като кредитополучател поемате по-голям риск защото можете да изгубите това което залагате за да обезпечите кредита си. Ако изтеглите обезпечен заем за кола или какъвто и да е друг вид обезпечен заем давате залог който кредиторът има право да вземе ако не плащате месечните си плащания по кредита. Тези кредити са с по-нисък риск и така кредиторите са готови да ги предоставят дори и да нямате постоянна работа или редовен доход.