бързи кредити капитал

table
Soft.bg Начало > Финанси и инвестиране > Бързи кредити онлайн – Решението на вашия проблем! With a recharge card (voucher). Call 123 (003 BGN with VAT per call) from your mobile phone or if you dial 089 1330 from another mobile or stationary phone (0.47 BGN/minute for Telenor subscribers) and follow the Automatic Information Service. Free method for recharge: directly from you phone enter 115 voucher number # and press OK / Send button. Абсолютно некоректни пратих СМС за да ми промотират обявата на начална страница при което получих СМС че е възникнал проблем да съм пишела на контакти два дена пиша на контакти и нито вест нито кост а обявата беше важно да се промотира точно тази седмица представям си горките хорица които пращат СМС за етикет СПЕШНО колко ли време ще чакат. За пръв и последен път пращам СМС на тези измамници ще се постарая да предупредя повече хора за да не се лъжат и да пълнят гушите на тези измамници!!! В ал. 2 на § 15 от ПЗР на ЗИДЗКПО е регламентирано че при определяне на данъчната основа за данъка по чл. 204 ал. 1 т. 4 за 2016 г. за разходите в натура свързани с превозни средства разходите се отнасят към личното ползване като общият размер на всички разходи свързани с превозното средство се умножи по 50 на сто когато до обнародването на този закон в „Държавен вестник превозното средство е използвано и за управленска дейност и разходите за тази дейност са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност и/или не е издаван пътен лист. Ами ако вината за инцидента не е ваша?Ако имате „protected no claim bonus” той ще се запази след инцидент но ако нямате вашият „no claim discount” ще бъде върнат няколко нива назад докато иска не бъде разрешен и не бъде възстановен напълно от виновната странаВашият „no claim discount не би трябвало да повлиян ако застрахователя може да получи обезщетение от виновната страна.Важно е да информирате вашия застрахователен агент за всички случаи на нанесени повреди и щети или загуби без значение колко незначителни дори и да не предявявате иск за тях.Има случаи в които застрахователят отказва да заплати обезщетение защото клиентът не го е информирал за предишни инциденти.