бързи кредити калкулатор

table
Бърз И Лесен Кредит До 5000 Лева Своеобразно съревнование между от една страна банковите институции и техните кредитни продукти и от друга фирмите за бързи кредити определено има. Дори едно такова състезание да не е официализирано и в края му да няма награда конкуренцията става все по-голяма. Всичко това е в полза за потребителя. Предпочитанията на клиентите правят така че кредитните продукти да се изменят а начина за одобрение да става по-лек. Поне това важи в пълна степен при бързите кредити и фирмите които ги отпускат. Ако преди да изтеглиш бърз кредит се смяташе за своеобразно финансово самоубийство то днес тегленето на бързи кредити е нещо нормално. Конкуренцията между родните и чуждестранни фирми които навлязоха на нашият пазар през последните години създава благоприятни условия за тегленето на бързи заеми. Новият механизъм за съжаление е недостатъчно ясно разписан. Затова за прилагането му от съществено значение ще са предстоящите промени в ППЗДДС които ще се направят във връзка с чл. 176в от закона. Такива неминуемо ще има тъй като съгласно чл. 176в ал. 12 ЗДДС редът за предоставяне освобождаване и усвояване на обезпечението по чл. 176в се определя с ППЗДДС. Най-удачно би било да се прогнозира (при което ще се постигне и по-голяма точност) обемите от доставки придобивания или освобождавания на течни горива за текущия месец – този през който възниква задължението за предоставяне на обезпечение. А и нали заради постигнатите през него обороти от продажби ВОП или освобождавания по чл. 20 ал. 2 т. 1 ЗАДС на лицето се налага да прави обезпечение. На основание това че движима вещ може да бъде продавана в магазин или борса със съгласието на длъжника чл.474 ал.1 ГПК считаме че трябва да се предвиди възможност проданта на недвижим имот да се провежда от частна къща за аукциони при съгласие на страните като се гарантира че проданта няма да стане при цена която е под оценката. Аукционната къща следва да получи комисионна която да бъде обвързана с резултат като размерът на комисионната не бива да бъде много висок ако е постигната продажба на цена съвпадаща с оценката. Ако имотът се продаде за по-висока цена може да се изплати допълнителна комисонна. При условие че не се стигне до продан не се плаща комисионна. От Областните пътни управления очакват големите опашки да се извият в края на месеца когато изтича гратисния период. Причината да се стигне до тази патова ситуация е че един от консорциумите който не спечели конкурса за разпространение на винетки обжалва процедурата. От Централното управление на Пътната агенция обаче са оптимисти че договор ще има скоро.