бързи кредити до 1500 лева

table
Даването И Вземането На Заеми Угодно Ли Е На Бог? (Част 2) В Болгарии законодательство постоянно изменяется и часто не остается время для перевода на русский язык. Поетому здесь постараюсь сообщать интересные и полезные изменнения в Законодательстве непосредственно на болгарском языке так как они в первую очередь будут касаться тех кто уже проживает здесь и должен был бы понимать болгарский. В дальнейшем все новости будут переводиться на русский и толковаться в соотвествии с их пременением на практике если к ним будет проявлет интерес у посетителей форума. Отдельно надо отметить что Россия и Болгария сейчас переживают период напряженности что неминуемо отразилось и на бизнес-отношениях. Примеров тому масса – например тот же «Южный поток». Или отказ Болгарии от совместного проекта в виде АЭС «Белене». И если грянет коррупционный скандал да еще международного масштаба – когда будут предъявлены доказательства что менеджеры российского банка вошли в коррупционный сговор с премьер-министром страны Евросоюза то напряженность выйдет на новый виток. И тогда высок риск что пострадают интересы всего российского бизнеса в Европе. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. При попълване на преводни нареждания към бюджета трябва да се напише точната сума кодът за вид плащане (код 111213 – „Данък върху доходите на физически лица – свободни професии граждански договори наеми и др.” или за данъка от едноличните търговци 111215 – „Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци”) входящият номер на данъчната декларация ЕГН като задължително се посочва и периода за който се отнася плащането. Всеки ползвател на карта подписва заявление-договор с което приема общите условия на банката за ползване на кредитна карта. От съображения за сигурност всяка карта има валидност до края на месеца който е отбелязан върху нея. Тя не може да се използва след изтичането на срока на валидност след обявяването й за невалидна и след прекратяването на отношенията между Картоиздателя и Картодържателя. Независимо от това въпросното право ще възниква за определени безвъзмездни доставки които са изрично посочени в чл. С право на данъчен кредит са следните безвъзмездни доставки: 1. Даденото право на приспадане на данъчен кредит за посочените по-горе доставки е съвсем логично тъй като те са свързани с дейността на лицето и са един обичаен и присъщ за дейността разход. Важно е да се отбележи че правото на данъчен кредит за въпросните безвъзмездни доставки би възникнало когато като цяло извършваната от лицето независима икономическа дейност предполага приспадане на данъчен кредит.