бързи кредити в неделя

table
Mehanata Чували ли сте за така наречените бърз кредити до заплата? Ако не сте запознати с тях тук ще научите какво точно представляват какви са техните особености тяхното предназначение както и в дали сте подходящи кандидати за този тип финансиране или не. Дори и в момента да не ви е необходим подобен заем човек винаги трябва да бъде добре информиран защото никога не се знае кога може да ви потрябва финансиране. Един от главните недостатъци при бързите кредити е това че те трябва да се върнат в по-кратки срокове. Обикновено един бърз кредит е отпуска за срокове от порядъка на 3 или 4 седмици макар че срокът може да бъде и друг. Кратките срокове понякога могат да създадат затруднения при връщането на кредита защото съществува вероятност кредитополучателя все още да не е готов. Добрата новина е че вече са направени стъпки в тази област. Вече е приета Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 година. Една от мерките предвидени в нея е застраховането на реколтата. При кандидатстване за пари от програмата земеделският стопанин може да получи финансова помощ от 50% до 80% от застрахователната премия в зависимост от покритите рискове. В заключение – само клаузи с които е уговорена правната възможност за едностранна промяна от кредитора (банката) на установения между страните референтен лихвен процент биха породили целените правни последици ако отговорят на изискванията за добросъвестност а именно когато са определени конкретни обективни обстоятелства извън контрола и волята на страните и тяхното относително отражение върху стойността на референтния лихвен процент. В този случай тази клауза няма да доведе до значителна нееквивалентност на насрещните престации до уговарянето й във вреда на средния потребител водещо в крайна сметка до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя. до№3 – ти като си плащаш нали ти дават документ – без значение дали плащаш по банков път или на каса. Тия документи се пазят за години напред не се поставят в кошчето веднага. От друга страна ако някога взема кредит няма никога да го погасявам на каса – само по банков път – така и да изгубя документа по някаква причина мога да поискам извлечение от банката.