бързи кредити вега 1

table
Висока Младежка Безработица Или Високи Нива На Младежки Мързел? Трябва да попълниш онлайн заявка за кредит на Тя съдържа информация за теб за доходите ти както и за начина по който желаеш да получиш кредита. Над 12 млрд. лева е печалбата на банковата система още преди годината да е приключила. Това показват данните на БНБ към края на ноември 2016 г. По всяка вероятност тя ще набъбне още повече през декември. Заради масовото пазаруване по празниците хората теглят от сметките си и харчат доста пари. Което няма как да не се отрази на печалбите на банките. Въпросът тук не е толкова в сроковете в които трябва да бъде съставен протокол за безвъзмездно предоставените хранителни стоки по чл. 6 ал. 4 т. 4 ЗДДС а защо изобщо е нужно издаването на подобен данъчен документ в който така или иначе няма да фигурира вписан ДДС на отделен ред. Явно на този протокол ще се разчита да се контролира по-лесно обемът на извършваните дарения на храни които няма да са приравнена на възмездна доставка и съответно не ще подлежат на облагане с ДДС. Например в офиса на Сбербанк” в Москва през 2013 г. бе въведена система за идентификация на клиента базирана на разпознаване на 3D изображения. Биометрични 3D камери запомнят клиента и след това когато той посети банковия офис го поздравяват по име и презиме. Системата работи и на устройствата за самообслужване – отначало тя идентифицира клиента по външност а след това и по ПИН код. Съгласно Закона за дейностите по предоставяне на услуги10 „услуга е всяка стопанска дейност извършвана срещу възнаграждение или за собствена сметка от доставчик на услуги. Когато е предвидено в специален закон или в акт на Европейския съюз доставчик на услуги който е установен на територията на Република България е длъжен да сключи застраховка за професионална отговорност или да представи друга гаранция за покритие на рисковете от предоставяните услуги. Когато предоставяните услуги представляват пряк и специфичен риск за здравето или безопасността на получателя или на трето лице или за финансовата сигурност на получателя съответната застраховка или гаранция следва да бъде съобразена с характера и степента на риска.