бързи кредити варна

table
Бързи Кредити Онлайн Бърз кредит за неочаквани битови сметки. Покрийте спешните задължения за ток парно телефон вода и други само с бърз заем само който ще получите само за няколко минути. Изцяло онлайн от всяка точка на България. Усвояване в каси на EasyPay и FastPay или по банков път. Засиленото търсене на услугите на арбитражните съдилища доведе дотам че те буквално никнат като гъби след дъжд. Съвсем логично защото и учредяването им и работата им не се контролират на практика от никого. Допреди време арбитражните съдилища в страната можеха да се изброят на пръстите на едната ръка организираха се към камари и институции със солиден авторитет в тях работеха мастити юристи чиито имена сами по себе си будеха респект. Днес арбитражи има под път и над път – никой не знае броя им. Достатъчно е да се регистрират като сдружения с нестопанска цел и са готови за работа. Такива има вече в почти всеки град а в София са над десет. Разпита ме тя обясних й разни неща защо нямам договор кой ми плаща и колко ми плаща. Нарочно не бях приготвил и копие за договор за наем който получавам всеки месец който всъщност щеше да е достатъчен но не е това целта на експеримента. Тя проведе 3-4 минутен разговор вероятно с управителя и после каза че няма проблеми да ми отпуснат кредит но при едно условие: някой да гарантира за мен с копие от неговия работен договор. Нямало да бъде като поръчител а по-скоро щял да е гарант. Да бе да! Казах й аз че брат ми е на договор и ще го обсъдя с него а после ще й се обадя на телефона от който ми е звъняла и евентуално ще го отложим за утре. И културно я отпратих. С подобни нерегулирани периоди на връщане е изключително трудно човек да си направи сметка какви са реално лихвите при които получава желаната сума. Банките използват формула за да изчислят годишния лихвен процент. По тази формула лихвата е равна на главницата умножена по годишния лихвен процент и броя дни за връщане на кредита и всичко това разделено на 360. Това означава че ще получа 651.6 лв. за 6 месеца при годишна лихва от 164.7 процента. Но тъй като срокът за погасяване не е година а е по-кратък коректно е да се изчисли лихвеният процент за шест месеца който в случая е 82 процента за периода. А при варианта 800 лева издължени за 21 седмици годишната лихва излиза 142 процента а лихвата за периода – съответно 58 процента. Начините на погасяване на ипотечния кредит не се различават особено при различните кредитни институции като единствена разлика може да се получи в размера на дължимата сума тъй като различните кредитори предлагат различни условия – лихвени проценти такси и комисиони. Обикновено ипотечният кредит се погасява на равни месечни вноски включващи лихва и главница или на равни месечни вноски по главницата с намаляващи лихви.