бързи кредити бургас

table
Бързи Кредити 2017 Всички лица навърши 18 годишна възраст които са се осигурявали последните 12 /дванадесет/ месеца преди датата на кандидатстване получават постоянни ежемесечни доходи в различните им форми и не са вписани в Централния кредитен регистър воден към БНБ като неизрядни платци. Бързият кредит на Запад се нарича „payday loan или „заем до заплата. Той служи предимно за покриване на разходи до получаване на редовния месечен доход били те от извънреден характер или защото човек вече си е похарчил месечния бюджет. Както там така и тук този вид заеми се отпускат много лесно и бързо за относително кратък период но с по-висока лихва. Колкото по-голям е градът толкова повече бързи кредити вземат неговите жители показва още анализът който не пресмята активността на своите клиенти на човек от населението. Затова логично резултатите показват че най-много кредити се вземат в столицата (около 20% от всички запитвания за заем) а след това се нареждат Пловдив Варна Бургас и Стара Загора. В дъното на тази класация са Търговище Смолян Кърджали и Видин. Повече от половината от запитванията са били получени през алтернативни канали като интернет или телефон. Така например 75% от клиентите на възраст до 30 години са използвали алтернативните канали докато 70% от най-възрастните клиенти са предпочели да посетят стандартен офис. Кредиторът няма право на обезщетение или неустойка когато при предсрочно погасяване на кредита от потребителя погасяването на кредита се извършва в период през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор чиято цел е била да гарантира връщането на кредита или договорът за кредит е под формата на овърдрафт (чл. 32 ал. 3 ЗПК). Разбира се не трябва да пропускаме да отбележим и другите причини за настъпилите положителни промени. Една от тях е отписванията на кредити т.е. тяхното прехвърляне към други институции с цел облекчаване на бюджета. Друг вариант е продажбата на портфейл или преминаването на кредит от статут на „лош” към такъв на „редовен” това се случва когато кредитът е предоговорен или обслужването му е подобрено. За съжаление обаче последното не се случва често.