бързи кредити без доказване на доход

table
Потребителски Кредити Комфорт при месечните плащания чрез дълъг срок на погасяване на кредита до 10 год. Именно в такива моменти на финансова затрудненост идват на помощ различни методи за справяне със ситуацията. Освен бързите кредити от небанкови финансови институции може да сте чували за банковият оувърдрафт вероятно са Ви го предлагали от някоя банка… Какво обаче представлява оувърдрафта? Това е вид кредит отпускан от банката но процеса по кандидатстване е сложен и тромав и се чака доста докато парите бъдат усвоени. Задължително трябва да сте клиент на съответната банка за да се възползвате от оувърдрафта. И въпреки че сте клиент на банката пак се посещава клон на банката попълват се куп формуляри трябва да се доказва доход набират се документи и служебни бележки от работодателя. И при варианта с оувърдрафта се заплаща се лихва и ако се просрочи запозват да се натрупват все повече и повече. Да не говорим и че се чака с дни за да се получи отговор. Формата за действителност на договорите за потребителски кредит е писмена – чл. 10 ал. 1 ЗПК (за потребителски кредити в тесния смисъл на думата – на хартиен или друг траен носител; по ясен и разбираем начин; всички клаузи следва да се обективирани с шрифт не по-малък от 12) респ. чл. 430 ал. 3 ТЗ (за потребителските кредити в широк смисъл на думата – банковите кредити). Банките предлагат изключително широк набор от ипотечни кредити за покупка на дом. Някои от тях са с фиксирана лихва за определен период от време (например 3 5 10 години) след което лихвата се превръща в променлива други са с изцяло променлива или изцяло фиксирана лихва. Ако нямате познания в областта на кредитирането възможността да вземете прибързано и неправилно решение е голяма. За това преди да решите точно на кое предложение за жилищен кредит да се спрете проучвайте много внимателно варианти и сравнявайте. Отделете достатъчно време за да се запознаете с предимствата и недостатъците на параметрите по кредитите. Четете и малките букви в договорите и брошурите питайте свободно банковите консултани за нещата които не са Ви ясни. Ползвайте ипотечен кредит калкулатор за да видите можете ли да си позволите да плащате месечната вноска. В подкрепа на инициативата доброволно ще се включи „Ай Еф Джи Лизинг”АД чрез своя екип от Красимира Марчева Елена Иванова Виолета Тодорова и Ивелина Василева. Доброволците от дружеството ще подкрепят каузата на фондацията с участието си и предлагането на услуги като реклама счетоводни консултации и други в замяна на които Фондация Ейнджълс да получи материали. На Борсата на идеи и проекти не се говори за пари и не се търсят пари.