бързи заеми

table
БЪРЗИ КРЕДИТИ IzgodenCredit Французите от Renault винаги са правили бързи автомобили предназначени за ежедневна употреба. Популярността на подобни модели датира от ерата на Alpine и наточеното R5 Turbo като през годините Режията трупа голям опит и в моторните спортове. Върховите постижения във Формула 1 са още едно от доказателствата че от Renault знаят как се правят бързи коли. Според главния изпълнителен директор на „Ай Еф Джи Лизинг” АД – г-н Ивелин Кичуков този спад в обема на просрочените кредити е напълно очакван. Той коментира още че това е така поради високата безработица и нестабилната икономическа обстановка в страната. Това кара хората и корпоративните клиенти да са все по-внимателни при използването на този вид финансов инструмент. Функционалният ни анализ показа че колегите от НСлС са обезпечени материално че имат сериозен кадрови ресурс но не се постига в пълна степен срочно и качествено разследване. Броят на приключените от тях дела е малък – например за миналата година един следовател от НСлС е приключил средно три дела. Този факт просто няма нужда от коментар. Отделен е въпросът че в НПК няма разпоредба която да регламентира изрично кой може да възлага конкретни дела на НСлС. Безусловно регламентирана е единствено дейността на тази служба в областта на международноправното сътрудничество. Обичайно при дела от фактическа и правна сложност възлагането става по предложение на съответния административен ръководител до главния прокурор който възлага делото.Тоест по сегашната уредба проблемът опира до административните ръководители. Размерът на лихвите обаче не е единственият проблем на хората които дължат все повече пари срещу взетия бърз кредит. Проблем е и разрешаването на възникналите впоследствие спорове. Ако в последните години недоволството на длъжниците беше съсредоточено върху т. нар. заповедно производство което бе въведено в Гражданския процесуален кодекс (ГПК)с цел по-бързо да се събират дълговете сега изскача и проблемът с арбитражите. И двете процедури ограничават формализма и дългите срокове характерни за повечето дела в съда но крият и сериозни опасности да се накърни интересът на някоя от страните. Дългоочакваният победител в играта на Ай Еф Джи Лизинг вече е известен. Изпълнителният директор на компанията г-н Симеон Кичуков изтегли печелившия билет с името на г-жа/г-ца Даниела Николова. В присъствието на адвокат Антоанета Николовска г-н Кичуков определи собственика на наградата – смартфон. Очакваме г-жа/г-ца Даниела Николова да се свърже с нас за да получи своята награда.