бързи заеми online

table
Кредити За Хора С Лоша Кредитна История В ЦКР Къде да взема бързи заеми онлайн? Нашия сайт съдържа най-добрите предложения за пари на заем по интернет. Изберете най-благоприятни условия за вас и попълните онлайн заявление за бързи кредити online. Кредит Експресс” ЕООД е акредитирана небанкова кредитна институция която присъства в регистъра на БНБ. Всички договори за потребителски кредити се подписват в офисите на КРЕДИТ ЕКСПРЕС или търговските им представителства. Фирмата предлага спешни кредити на стойност от 100 до 5 000 лева в градовете Стара Загора Пловдив София Плевен Лом Сливен Варна Казанлък и Димитровград. Давам съгласието си банката да изисква и получава от всеки друг администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) включително но не само от Националния осигурителен институт органи на данъчни администрации регистри на БНБ информация относно лични данни декларирани от мен пред банката като лице което е или желае да стане страна по правоотношение с Инвестбанк АД при или по повод получаване на кредит до пълното изпълнение на всички мои задължения към банката. Овластявам банката да действа като мой пълномощник по смисъла на ЗЗЛД. Затова отидох в един от офисите им в Пловдив. Казаха ми че най-високата сума която могат да ми отпуснат е 800 лева защото досега не съм била техен клиент. Вариантите за погасяването й са два – на месечни и седмични вноски. При месечните плащания периодът може да е за 4 или 6 месеца. Чистата сума обаче която ще получа в този случай няма да е 800 лева а 619.25 лв. при 4-месечен заем и 651.5 лв. при 6-месечен. А вноските съответно са 241 и 198 лева на месец. Това означава че в края на периода ще съм върнала 960 лв. при 4-месечен кредит и 1188 лв. при 6-месечен. Така и не ми стана ясно защо уж получавам 800 лева а реално ми дават 600 и няколко. За целта служителите на Easy Credit вече преминават специално обучение което ги запознава подробно с изискванията на нормативната уредба и практиката на осигурителните посредници в страната включително възможностите за генериране на допълнителен индивидуален доход от извършването на тази дейност. Проектът се очаква да обхване всички над 150 собствени офиса и 3 500 кредитни консултанти на компанията за потребителско финансиране.