банкови кредити онлайн

table
Бързи Кредити До 400 Лв. Случващото се с бързите кредити е нагледен пример за неспособността на политическата класа да разреши един тежък за обществото проблем а именно затъването в прекомерни дългове на най-уязвимите и засмукването им във вихъра на сивата икономика. Следователно отправна точка при дефиниране на потребителския кредит е понятието за потребител за което законът установява легална дефиниция в чл. 9 ал. 3 ЗПК. По смисъла на посочената разпоредба потребител е всяко физическо лице което при сключването на договор за потребителски кредит действа извън рамките на своята професионална или търговска дейност (чл. 9 ал. 3 ЗПК). За разлика от потребителя кредиторът който му предоставя или обещава да предостави потребителския кредит действа в рамките на своята професионална или търговска дейност и затова законът предпочита и защитава интересите на контрагента му въпреки че допуска кредитор да бъде и физическо лице (чл. 9 ал. 4 ЗПК). Кандидатите за жилищен кредит ще имат право да изберат какво да бъде обезпечението по заема предвиждат внесените от депутатите промени. Предвиждат се два варианта. Клиентите ще могат да посочат за обезпечение или ипотекирания имот или да се съгласят да отговарят с размера на цялото си имущество. Това предвижда проектът за промяна на Закона за потребителския кредит. а във валута – до 15 000 долара или евро. Клиентите сами решават за какво ще използват парите и в каква валута да ги получат. Срокът за одобрение и отпускане на заема след като се представят всички документи е от 5 до 10 дни. Срокът за връщане на кредита зависи от размера на отпуснатата сума като максималният е до 7 г. Банката приема всички законни обезпечения – поръчител (до трима) залог върху влог или ипотека на недвижим имот. ДСК поставя условието доказаният чист средномесечен доход на семейството на кредитоискателя да покрие месечната погасителна вноска по заема и средства за издръжка от 60 лв. за всеки член. При залог на влог не се доказва доход. Годишната лихва за левовите кредити до 5000 лв. е сред най-ниските посочват от банката. Иновативната системата Vibro Health+ която намалява риска от аварии в електрическите централи бе наградена за иновативен български проект на 2015 г. Наградата се връчва от Българската Асоциация на Електротехниката и Електрониката /БАСЕЛ/. Отличеният проект не е мащабен но се характеризира с модерен и всеобхватен подход по отношение на новите технологии които се прилагат в производството и разпределението на електроенергията. Благодарение на проекта се осигурява 24часово наблюдение на работата на системите и се предотвратява риска от аварии. Според инж. Димитър Белелиев който е председател на Централната Енергоремонтна база /ЦЕРБ/ са необходими сериозни инвестиции в сектора на енергетиката за да се достигне нивото на останалите страни членки на ЕС.